In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Arhit...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arhitektuuri ja ehituse osakond, koosseis

Arhitektuuri ja ehituse osakond - koosseis

Küüni 5 Tartu 51004
aeo@raad.tartu.ee
Faks 736 1249 e-post: aeo@raad.tartu.ee

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus | Järelevalveteenistus | Kultuuriväärtuste teenistus | Lubade- ja registriteenistus
 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Tõnis Arjus
juhataja-linnaarhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
7361 254;
5304 6148
tonis.arjus@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10 eelregistreerimisega tel 736 1238
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhtimine ja korraldamine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.
Signe Sarik
osakonna juhataja asetäitja
Küüni 5 III korrus ruum 323
7361 178
Signe.Sarik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna järelevalveteenistuse ja lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine
Mari Laaniste
sekretär
Küüni 5 III k ruum 323
7361 238
mari.laaniste@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:osakonna dokumendihaldus
 
Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Elo Kiivet
arhitekt-spetsialist
Küüni 5 III k ruum 321
736 1219
Elo.Kiivet@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND: linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine,
Tiit Kaunissaare
linnakunstnik
Küüni 5 III korrus ruum 318
736 1243;
5326 9542
Tiit.Kaunissaare@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Linnakujundusliku tegevuse suunamine ja kontrollimine, konkursside algatamine ja koordineerimine, reklaami- ja infokandjate, arhitektuursete väikevormide ning muude installatsioonide kooskõlastamine, avalduste ja dokumentide vastuvõtmine reklaami paigaldamiseks.
Margit Savisaar
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1245
Margit.Savisaar@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Planeeringud, projektid, projekteerimistingimused, konkursid.
Laima-Maria Taal
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1325
laima-maria.taal@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Planeeringud, projektid, projekteerimistingimused, konkursid
Anna-Liisa Unt
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
7361 239
anna-liisa.unt@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Planeeringud, projektid, projekteerimistingimused, konkursid
 
Järelevalveteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Andres Aint
juhataja
Küüni 5 II k ruum 227
736 1324;
508 0594
Andres.Aint@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Järelevalveteenistuse juhtimine. Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.
Rein Rikas
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k tuba 226
736 1251;
503 9836
Rein.Rikas@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal.
Kaido Ilves
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k tuba 228
736 1277;
516 3159
Kaido.Ilves@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve Emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Roosi tänava ja linna idapiiri vahelisel alal.
Kenno  Kaldoja
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 2. korrus ruum 225
736 1278;
529 3562
Kenno.Kaldoja@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.
Eduard Alaver
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k ruum 226
736 1318;
527 1815
Eduard.Alaver@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal.
 
Kultuuriväärtuste teenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Romeo Metsallik
juhataja
Küüni 5 III k ruum 322
736 1250;
522 5816
Romeo.Metsallik@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Kultuuriväärtuste teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve; kultuurimälestiste registri pidamine.
Egle Tamm
kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Küüni 5 III k, ruum 320
736 1326;
580 03749
Egle.Tamm@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja ajaloomälestiste kaitse ja järelevalve
Kadri Kallast
kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 320
736 1317;
515 0563
kadri.kallast@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10.
TEGEVUSVALDKOND:Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas), restaureerimistoetused
 
Lubade- ja registriteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Merlin Oja
juhataja
Küüni 5 III korrus ruum 323
736 1173;
530 10487
Merlin.Oja@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Lubade- ja registriteenistuse töö juhtimine ning korraldamine. Hoonete ehitusload. Linnaehituskomisjoni sekretär.
Harri Pärsim
ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 318
736 1230;
521 7137
Harri.Parsim@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND: Rajatiste ehitus- ja kasutusload ning ehitusjärelevalve.
Marju Sild
vanemspetsialist
Küüni 5 III korrus ruum 323
736 1346
marju.sild@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine
Evi Kook
ehitisregistri vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 325
736 1275
Evi.Kook@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitisregistri pidamine
Ivar Lõbu
ehitisregistri vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 325
736 1282
Ivar.Lobu@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitisregistri pidamine