In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Arhit...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arhitektuuri ja ehituse osakond, koosseis

Arhitektuuri ja ehituse osakond - koosseis

Küüni 5 Tartu 51004
aeo@raad.tartu.ee
Faks 736 1249 e-post: aeo@raad.tartu.ee

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus | Järelevalveteenistus | Kultuuriväärtuste teenistus | Lubade- ja registriteenistus
 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Tõnis Arjus
juhataja-linnaarhitekt
Küüni 5 III k ruum 323
736 1254;
5304 6148
Tonis.Arjus@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10 eelregistreerimisega tel 736 1238
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhtimine ja korraldamine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.
Signe Sarik
osakonna juhataja asetäitja
Küüni 5 II korrus ruum 228
736 1178
Signe.Sarik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna järelevalveteenistuse ning lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine
Mari Laaniste
sekretär
Küüni 5 III k ruum 323
736 1238
Mari.Laaniste@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine
 
Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Ivo-Sven Riet
arhitekt-spetsialist
Küüni 5 III k ruum 321
736 1219
Ivo-Sven.Riet@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine,
Tiit Kaunissaare
linnakunstnik
Küüni 5 III korrus ruum 318
736 1243;
5326 9542
Tiit.Kaunissaare@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Linnakujundusliku tegevuse suunamine ja kontrollimine, konkursside algatamine ja koordineerimine, reklaami- ja infokandjate, arhitektuursete väikevormide ning muude installatsioonide kooskõlastamine, avalduste ja dokumentide vastuvõtmine reklaami paigaldamiseks.
Margit Savisaar
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1245
Margit.Savisaar@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine
Laima-Maria Taal
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1325
Laima-Maria.Taal@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine
Anna-Liisa Unt
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1239
Anna-Liisa.Unt@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine
 
Järelevalveteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Andres Aint
juhataja
Küüni 5 II k ruum 227
736 1324;
508 0594
Andres.Aint@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.
Rein Rikas
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k tuba 226
736 1251;
503 9836
Rein.Rikas@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.
Kaido Ilves
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k tuba 228
736 1277;
516 3159
Kaido.Ilves@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Emajõe vasakkalda, Narva mnt ning linna idapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.
Kenno  Kaldoja
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 2. korrus ruum 225
736 1278;
529 3562
Kenno.Kaldoja@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.
Annika Adamson
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k ruum 226
736 1318;
527 1815
Annika.Adamson@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine
 
Kultuuriväärtuste teenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Romeo Metsallik
juhataja
Küüni 5 III k ruum 322
736 1250;
522 5816
Romeo.Metsallik@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Kultuuriväärtuste teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve; kultuurimälestiste registri pidamine.
Egle Tamm
kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Küüni 5 III k, ruum 320
736 1326;
580 03749
Egle.Tamm@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja ajaloomälestiste kaitse ja järelevalve
Kadri Kallast-Varik
kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 320
736 1317;
515 0563
Kadri.Kallast-Varik@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10.
TEGEVUSVALDKOND:Miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse ja järelevalve (Karlova, Tammelinna, Maarjamõisa, Aleksandri tn, Kastani tn, Filosoofi tn, Jaama tn ja Puiestee tn piirkonnas) teostamine, restaureerimistoetuste andmise korraldamine vastavalt restaureerimistoetuse andmise korrale ja järelevalve teostamine restaureerimistööde teostamise üle
 
Lubade- ja registriteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Merlin Oja
juhataja
Küüni 5 III korrus ruum 323
736 1173;
530 10487
Merlin.Oja@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Lubade- ja registriteenistuse töö juhtimine ning korraldamine. Hoonete ehituslubadega seotud toimingute tegemine. Linnaehituskomisjoni töös osalemine.
Harri Pärsim
ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 318
736 1230;
521 7137
Harri.Parsim@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND: Rajatiste ehitus- ja kasutuslubade väljastamine ning rajatiste ehitusjärelevalve korraldamine.
Marju Sild
vanemspetsialist
Küüni 5 III korrus ruum 323
736 1346
Marju.Sild@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine
Ivar Lõbu
ehitisregistri vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 325
736 1282
Ivar.Lobu@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitisregistri pidamine
Evi Kook
ehitisregistri vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 325
736 1275
Evi.Kook@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitisregistri pidamine