In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Arhit...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Arhitektuuri ja ehituse osakond, koosseis

Arhitektuuri ja ehituse osakond - koosseis

Küüni 5 Tartu 51004
aeo@raad.tartu.ee
Faks 736 1249 e-post: aeo@raad.tartu.ee

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus | Järelevalveteenistus | Kultuuriväärtuste teenistus | Lubade- ja registriteenistus
 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Tõnis Arjus
juhataja-linnaarhitekt
Küüni 5 III k ruum 323
736 1254;
5304 6148
Tonis.Arjus@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10 eelregistreerimisega tel 736 1238
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse juhtimine ja korraldamine. Hoonestuskavade koostamine ja koostamise korraldamine; projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide kontrollimine.
Signe Sarik
osakonna juhataja asetäitja
Küüni 5 II korrus ruum 228
736 1178
Signe.Sarik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna järelevalveteenistuse ning lubade- ja registriteenistuse töö koordineerimine
Mari Laaniste
sekretär
Küüni 5 III k ruum 323
736 1238
Mari.Laaniste@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna kirjavahetuse ja asjaajamise korraldamine
 
Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Ivo-Sven Riet
arhitekt-spetsialist
Küüni 5 III k ruum 321
736 1219
Ivo-Sven.Riet@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Linnaarhitekti asendamine, avaliku ruumi planeerimine, ehitusprojektide ja planeeringute arhitektuurne kontroll, arhitektuurikonkursside läbiviimine,
Tiit Kaunissaare
linnakunstnik
Küüni 5 III korrus ruum 318
736 1243;
5326 9542
Tiit.Kaunissaare@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Linnakujundusliku tegevuse suunamine ja kontrollimine, konkursside algatamine ja koordineerimine, reklaami- ja infokandjate, arhitektuursete väikevormide ning muude installatsioonide kooskõlastamine, avalduste ja dokumentide vastuvõtmine reklaami paigaldamiseks.
Margit Savisaar
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1245
Margit.Savisaar@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine
Laima-Maria Taal
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1325
Laima-Maria.Taal@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine
Anna-Liisa Unt
arhitekt
Küüni 5 III k ruum 321
736 1239
Anna-Liisa.Unt@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide kontrollimine. Projekteerimistingimuste ja arhitektuur-ehituslike suuniste koostamine. Kodanike ehitusalane nõustamine
 
Järelevalveteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Andres Aint
juhataja
Küüni 5 II k ruum 227
736 1324;
508 0594
Andres.Aint@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.
Rein Rikas
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k tuba 226
736 1251;
503 9836
Rein.Rikas@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.
Kaido Ilves
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k tuba 228
736 1277;
516 3159
Kaido.Ilves@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Emajõe vasakkalda, Narva mnt ning linna idapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.
Kenno  Kaldoja
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 2. korrus ruum 225
736 1278;
529 3562
Kenno.Kaldoja@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.
Annika Adamson
ehitusjärelvalve vanemspetsialist
Küüni 5 II k ruum 226
736 1318;
527 1815
Annika.Adamson@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine
 
Kultuuriväärtuste teenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Romeo Metsallik
juhataja
Küüni 5 III k ruum 322
736 1250;
522 5816
Romeo.Metsallik@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Kultuuriväärtuste teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Arheoloogiamälestiste kaitse ja järelevalve; kultuurimälestiste registri pidamine.
Egle Tamm
kultuuriväärtuste vanemspetsialist
Küüni 5 III k, ruum 320
736 1326;
580 03749
Egle.Tamm@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Arhitektuuri- ja ajaloomälestiste kaitse ja järelevalve
 
Lubade- ja registriteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Merlin Oja
juhataja
Küüni 5 III korrus ruum 323
736 1173;
530 10487
Merlin.Oja@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Lubade- ja registriteenistuse töö juhtimine ning korraldamine. Hoonete ehituslubadega seotud toimingute tegemine. Linnaehituskomisjoni töös osalemine.
Harri Pärsim
ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 318
736 1230;
521 7137
Harri.Parsim@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND: Rajatiste ehitus- ja kasutuslubade väljastamine ning rajatiste ehitusjärelevalve korraldamine.
Marju Sild
vanemspetsialist
Küüni 5 III korrus ruum 323
736 1346
Marju.Sild@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitusprojektide vastuvõtmine, läbivaatamise korraldamine, ehitistele ehituslubade vormistamine
Ivar Lõbu
ehitisregistri vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 325
736 1282
Ivar.Lobu@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitisregistri pidamine
Evi Kook
ehitisregistri vanemspetsialist
Küüni 5 III k ruum 325
736 1275
Evi.Kook@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Ehitisregistri pidamine