In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Sotsi...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna koosseis

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond - koosseis

Raekoja plats 3 51003
sto@raad.tartu.ee

Eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistus | Lastekaitseteenistus | Sotsiaaltööteenistus | Tervishoiuteenistus
 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Sirje Kree
juhataja
Raekoja plats 3 I k ruum 101
736 1320;
506 5327
Sirje.Kree@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Esmatasandi tervishoiu ja tervist edendava tegevuse koordineerimine
Reet Härson
eelarve peaspetsialist
Raekoja plats 3 I k, ruum 108
736 1187
Reet.Harson@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna eelarve koostamine, osakonna ja allasutuste eelarvete täitmise analüüsi ja finantseerimise korraldamine
Annika Nõmme
sekretär
Raekoja plats 3 I k ruum 101
736 1300;
5119 615
Annika.Nomme@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine
 
Arendus- ja haldusteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Tiina Kruuse
juhataja, osakonna juhataja asetäitja
Raekoja plats 3 I k ruum 101
736 1303;
525 7680
Tiina.Kruuse@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Arendus- ja haldusteenistuse töö juhtimine ja korraldamine.
Leana Lahesoo
peaspetsialist
Raekoja plats 3, I k ruum 107
736 1308;
522 4921
Leana.Lahesoo@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Osakonna arengudokumentide koostamise ja teenuste arendamise korraldamine, sotsiaalteenuste analüüsimine ja auditeerimine. Projektijuhi töö.
Signe Leibak
jurist
Raekoja plats 3, I k, ruum 109
736 1315;
5333 3797
Signe.Leibak@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Sotsiaalhoolekandega seotud juriidiliste küsimustega tegelemine.
Ülle Nuude
sotsiaalregistri spetsialist
Raekoja plats 3 I k ruum 106
736 1311
Ulle.Nuude@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Tartu linna sotsiaalregistri pidamine.
Ilmi Umal
andmehaldur
Raekoja plats 3 I k ruum 106
736 1232
Ilmi.Umal@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Dokumendiregistri ja sotsiaalinfosüsteemi pidamine ja haldamine.
 
Eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Maarika Kurrikoff
juhataja
Raekoja plats 3 ruum 103
736 1305
Maarika.Kurrikoff@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine puuetega inimestele ja eakatele. Puuetega inimeste hoolekanne ja eluruumide kohaldamise korraldamine
Raili Metsalu
peaspetsialist
Raekoja plats 3 I k ruum 103
736 1306;
5300 0696
Raili.Metsalu@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Eakate inimeste hoolekande korraldamine.
Signe Siinmaa
eestkoste spetsialist
Anne 44 ruum 1504
736 1314;
5885 9108
Signe.Siinmaa@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12; N 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Eestkoste seadmine.
Taive Pärnmäe
eestkoste spetsialist
Anne 44 ruum 1502
736 1313;
5860 7794
Taive.Parnmae@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-12, N 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Eestkoste seadmine
Jane Kask
eestkoste spetsialist
Anne 44 Ruum 1503
736 1310;
5886 1277
Jane.Kask@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12, N 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Eestkoste seadmine
Helen Kaljuvee-Sepp
sotsiaaltöötaja
Anne 44, ruum 1409
736 1335;
5305 4516
Helen.Kaljuvee-Sepp@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12, R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.
Marju Tarkus
sotsiaaltöötaja
Rahu 15
736 1885;
5258 145
Marju.Tarkus@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna inimeste hooldusvajaduse hindamine.
Katrin Päll
sotsiaaltöötaja
Rahu 15
736 1881;
5304 5056
Katrin.Pall@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12, R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine.
Airika Põldkivi
sotsiaaltöötaja
Staadioni 52
736 1696;
5302 4474
Airika.Poldkivi@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Ülejõe piirkonna inimeste hooldusvajaduse hindamine.
Tea Peitre
sotsiaaltöötaja
Anne 44 ruum 1409
746 1466;
5302 2606
Tea.Peitre@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-12, R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna inimeste hooldusvajaduse hindamine
Aigi Puusepp
sotsiaaltöötaja
Vaksali 14
7461764;
53050364
aigi.puusepp@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine
Marta-Liina Põldaru
sotsiaaltöötaja
Anne 44 ruum 1410
746 1467;
5302 2917
Marta.Poldaru@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna piirkonna inimeste hooldusvajaduste hindamine
Eleanoora Tint
sotsiaaltöötaja
Vaksali 14
746 1764;
5302 5131
Eleanoora.Tint@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-12, R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Tähtvere-Veeriku piirkonna eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse hindamine
Liis Nigul
sotsiaaltöötaja
Staadioni 52
736 1225;
530 297 67
Liis.Nigul@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Ülejõe piirkonna inimeste hooldusvajaduse hindamine.
 
Lastekaitseteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Merle Liivak
juhataja
Raekoja plats 3 I korrus ruum 102
736 1319;
5811 7611
Merle.Liivak@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Teenistuse juhtimine. Sotsiaalteenuste korraldamine lastega peredele.
Heili Piho
peaspetsialist
Raekoja plats 3, I k, ruum 104
736 1304;
507 6722
Heili.Piho@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Tartu linnas lastega peredele pakutavate lastekaitsevaldkonna teenuste osutamise korraldamine, hindamine ja järelevalve, teenuste hangete korraldamine
Mare Häidberg
lastekaitse spetsialist
Anne 44 ruum 1406
736 1291;
5309 6279
Mare.Haidberg@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Last puudutavate vaidluste lahendamine.
Maie Erin
lastekaitse spetsialist
Rahu 15
736 1880;
5400 5388
Maie.Erin@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Laste asendushooldusega seotud küsimuste (sh eestkoste, perehoolduslepingud, asenduskoduteenus) lahendamine
Riina Sööt
lastekaitse spetsialist
Anne 44 ruum 1404
746 1704;
522 9784
Riina.Soot@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna laste probleemidega tegelemine
Kaili Kiissel
lastekaitse spetsialist
Vaksali 14
746 1713;
5300 2526
Kaili.Kiissel@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Sotsiaalnõustamine. Tähtvere- Veeriku piirkonna laste probleemidega tegelemine
Maie Otsa
lastekaitse spetsialist
Staadioni 52
736 1697;
514 0189
Maie.Otsa@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Ülejõe laste probleemidega tegelemine
Lagle Aim
lastekaitse spetsialist
Anne 44 ruum1405
746 1707;
510 1242
Lagle.Aim@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna laste probleemidega tegelemine
Juta Kukk
lastekaitse spetsialist
Rahu 15
736 1887;
5304 9577
Juta.Kukk@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Sotsiaalnõustamine. Tammelinna laste probleemidega tegelemine
Brit Peterson
lastekaitse spetsialist
Vaksali 14
746 1713;
5300 2526
Brit.Peterson@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Sotsiaalnõustamine. Tähtvere- Veeriku piirkonna laste probleemidega tegelemine
Helen Hein
lastekaitse spetsialist
Rahu 15
736 1883;
5073664
Helen.Hein@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Tegelemine Karlova laste probleemidega
Maret Sildala
lastekaitse spetsialist
Anne 44 ruum 1406
736 1888;
505 4497
Maret.Sildala@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Last puudutavate vaidluste lahendamine
Merilin Morel
lastekaitse spetsialist
Rahu 15
736 1880;
5400 4766
Merilin.Morel@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Laste asendushooldusega seotud küsimustega (eestkoste, perehoolduslepingud, asenduskoduteenus) tegelemine
Britta Pärk
lastekaitse spetsialist
Vaksali 14
746 1700;
5308 0215
Britta.Park@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12
TEGEVUSVALDKOND:Erivajadustega laste ja perede nõustamine, laste teenustele suunamine
 
Sotsiaaltööteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Inge Kool
juhataja
Raekoja plats 3 I k ruum 110
736 1307;
5866 7710
Inge.Kool@raad.tartu.ee
VV:E 15-18 ja K 8-10
TEGEVUSVALDKOND:Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Sotsiaalteenuste korraldamine toimetulekuraskustes tööealistele.
Marika Paris
peaspetsialist
Raekoja plats 3, I k, ruum 104
736 1309;
5918 1125
Marika.Paris@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; K 8-12;
TEGEVUSVALDKOND:Sotsiaaltoetuste määramise ja - teenuste osutamise korraldamine
Reelika Hõbejärv
sotsiaaltöötaja
Anne 44 ruum 1408
736 1117;
5199 1696
Reelika.Hobejarv@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Jaana Seemen
sotsiaaltöötaja
Rahu 15
736 1886;
5306 2945
Jaana.Seemen@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluaseme-teenuse taotluste menetlemine.
Reelika Grünberg
sotsiaaltöötaja
Anne 44 ruum 1408
746 1705;
5309 6170
Reelika.Grunberg@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Merike Suurmets
sotsiaaltöötaja
Anne 44 ruum 1407
746 1706;
5308 7714
Merike.Suurmets@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluaseme-teenuse taotluste menetlemine.
Jana Arumetsa
sotsiaaltöötaja
Vaksali 14
746 1701;
5307 6883
Jana.Arumetsa@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Tähtvere-Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Triinu Tuvi
sotsiaaltöötaja
Staadioni 52
736 1350;
5309 7490
Triinu.Tuvi@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Kairit Martis
sotsiaaltöötaja
Staadioni 52
736 1677;
5307 8159
Kairit.Martis@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Maire Linnas
sotsiaaltöötaja
Staadioni 52
736 1683;
5191 0023
Maire.Linnas@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Ülejõe piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Maire Adamberg
sotsiaaltöötaja
Rahu 15
736 1298;
5199 7373
Maire.Adamberg@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Karin Aru
sotsiaaltöötaja
Rahu 15
736 1884;
5350 9322
Karin.Aru@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Alesja Belogub
sotsiaaltöötaja
Anne 44 ruum 1407
736 1128;
5191 9724
Alesja.Belogub@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Annelinna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine
Maarja Metsatsirk
sotsiaaltöötaja
Vaksali 14
746 1702;
5308 2728
Maarja.Metsatsirk@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Tähtvere-Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Andres Ojanurm
sotsiaaltöötaja
Rahu 15
736 1882;
5308 0391
Andres.Ojanurm@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Karlova-Tamme piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine.
Jevgenia Moisevitš
sotsiaaltöötaja
Vaksali 14, ruum 3
746 1701;
5307 6883
Jevgenia.Moisevits@raad.tartu.ee
VV:E 15-18; T 13-16; K 8-12; N 9-12; R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Tähtvere-Veeriku piirkonna elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste ja sotsiaaleluasemeteenuse taotluste menetlemine
Annika Kraak
võlanõustaja
Anne 44, ruum 1403
736 1684;
512 8620
Annika.Kraak@raad.tartu.ee
VV:E 15-18, K 8-12, R 9-12
TEGEVUSVALDKOND:Võlgnevustega inimeste nõustamine ja abistamine
 
Tervishoiuteenistus

 Töötaja  Kontaktinfo  Lisainfo 
Piret Väljaots
juhataja
Küüni 3 IV k, ruum 425
736 1321;
5358 6559
Piret.Valjaots@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Esmatasandi tervishoiu (perearstiabi, statsionaarne õendushooldus, koduõendus, koolitervishoid) koordineerimine.
Riin Saaremõts
vanemspetsialist
Küüni 3 IV k, ruum 425
736 1322;
5309 9138
Riin.Saaremots@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Tervist edendava tegevuse koordineerimine, ettevalmistamine, läbiviimine, aruandluse ja kontrolli teostamine. Tervishoiustatistika kogumine.Tervishoiu ja terviseedenduse sihtotstarbeliste rahaliste vahendite eraldamise arvestuse, kontrolli ja aruandluse pidamine.
Ülle Prommik
vanemspetsialist
Küüni 3 IV k, ruum 421
736 1323;
5346 1143
Ulle.Prommik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND:Tervist edendavate ürituste koordineerimine, ettevalmistamine, läbiviimine ning aruandluse ja kontrolli teostamine.