In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Kohalik võim » Tartu Linnavalitsus » Osakonnad » Tartu...


Üldinfo

Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim


Turism


Ülevaade kultuuriosakonnast

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna põhiülesandeks on Tartu linna kultuuri-, spordi- ja noorsooelu suunamine, koordineerimine ja avalike ürituste registreerimine. Kultuuriosakonna alluvuses töötab 9 munitsipaalasutust. Asutatud on SA Tartu Rahvaülikool koos koolituskeskusega ja SA Tartu Keskkonnahhariduse Keskus koos Tartu Loodusmajaga.

Projekti- ja tegevustoetuste rahastamise alused kultuuri, spordi ja noorsoo alal

Kord aastas võtab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond vastu taotlusi kultuuri-, spordi- ja noorsooalastele projektidele ja ühingutele toetuse eraldamiseks linna järgmise aasta eelarvest.

Toetuste taotlemise aluseks on linnavolikogu poolt kehtestatud "Linna eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsootööalastele projektidele toetuse andmise kord", "Kultuuriühingutele toetuse andmise kord", "Noorteühingutele toetuse andmise kord" ning "Spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord".
Konkreetsele projektile või ühingule toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt, toetuse suuruse määramisel on aluseks linnavalitsuse poolt kehtestatud toetuse arvutamise juhend.

Noorsooprojektidest on eelistatud noorte informeerimise ning teavitamisega seotud ettevõtmised ning noorte turvalisusega seotud projektid. Toetust saab taotleda ka noorteühenduste omaalgatuslikele ettevõtmistele, võimalikult rohkearvulise osavõtuga üritustele, mitte-eestlasi kaasavatele programmidele ja tehnilise kallakuga harrastustegevustele. Oodatud on ka taotlused avatud noortekeskuste tegevuse ning projektlaagrite korraldamise rahastamiseks.

Sporditeenistuse eelarvest on võimalik taotleda toetust spordiüritustele. Lisaks võetakse vastu tegevustoetuse taotlusi noortespordiga tegelevatelt klubidelt.

Rohkem infot toetuse taotlemisest leidub Asjaajamisjuhiste leheküljel.

Kultuuriaken
http://kultuuriaken.tartu.ee

Elust Tartus annab parima ülevaate linna kultuuriandmebaas internetis http://kultuuriaken.tartu.ee. Kultuuriaken avati üldiseks kasutamiseks 2001. aasta novembris ja esimestel kuudel külastati seda keskmiselt 10 000 korda nädalas.
Tartu Kultuuriaknas saab iga soovija sündmuse ise internetti üles riputada.

Tänu aktiivsetele kasutajatele täiustub Kultuuriaken igatunniselt ja pakub külastajatele kõige aktuaalsemat teavet linna kultuurielus toimuva kohta.
Täpne ja täienev teave - kultuuriaken.tartu.ee

Tagasi kultuuriosakonna lehele