In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Üldinfo » Tartu uudised


Üldinfo


Kultuur

Tervishoid

Sotsiaalabi

Haridus ja teadus

Äri

Kohalik võim

Turism


Toetuse taotlemine puurkaevu likvideerimiseks

Taotle toetust puurkaevu likvideerimiseks!

Tartu linnavalitsuselt saab kuni 10. augustini taotleda toetust kasutuselt kõrvalejäänud puurkaevude likvideerimiseks.

Puurkaevude likvideerimiseks võivad toetust taotleda kõik füüsilised isikud, korteriühistud ja ühisused, kelle puurkaev, mida enam ei kasutata, asub Tartu linna haldusterritooriumil. Toetust antakse konkreetse puurkaevu likvideerimiseks.

Toetuse taotlemise aluseks olev vabas vormis avaldus esitatakse linnamajanduse osakonnale hiljemalt iga aasta 10. augustiks. Avaldus peab sisaldama taotleja nime ja kontaktandmeid, andmeid puurkaevu asukoha kinnistu kohta, puurkaevu likvideerimiseks taotletavat summat ning võimalikku maksimaalset omafinantseeringut.

Puurkaevude likvideerimise eesmärgiks on linna põhjavee kaitstuse säilitamine või parandamine ja põhjavee potentsiaalsete reostusallikate likvideerimine. Puurkaevude likvideerimiseks toetuse taotlemise korraga on võimalik tutvuda Tartu kodulehel aadressil http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=6&page_id=3397.

Lisainfo: keskkonnateenistuse peaspetsialist Helve Arukask, tel 736 1272, 516 6974.