In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Linnakodanikule » Üldinfo


Üldinfo


Kultuur


Tervishoid


Sotsiaalabi


Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

Tartu linna arengukava muudatused ja eelarvestrateegia 2015-2018 avalikustamisel

30. juunist 11. augustini on avalikul väljapanekul Tartu linna arengukava 2013-2020 muutmisettepanekud ja Tartu linna eelarvestrateegia projekt aastateks 2015-2018.

Tartu linnavalitsus esitas volikogule linna arengukava muutmiseks 34 ettepanekut, mis puudutavad hariduse ja ettevõtluse valdkondi. Samas korrigeeriti ka linna eelarvestrateegiat.

Tartu linnavolikogu 26. juuni k.a otsusega nr 95 heaks kiidetud Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 muudatusettepanekutega ja Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 projektiga saab tutvuda 30. juunist 11. augustini Tartu linna veebilehel ja Tartu infokeskuses Raekoja esimesel korrusel. Praegu kehtiva arengukavaga on võimalik tutvuda siin:

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 muudatusettepanekud

Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 projekt

Täiendavaid ettepanekuid ja arvamusi oodatakse kirjalikult hiljemalt 11. augustiks k.a Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonda Raekoja plats 3 või e-posti aadressile Lpmko@raad.tartu.ee

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad 

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 

VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

Varasemad arengukavad