In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Linnakodanikule » Üldinfo


Üldinfo


Kultuur


Tervishoid


Sotsiaalabi


Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim


Turism


Arengukavad

Avalikul väljapanekul olevad arengukavad

TARTU LINNA ARENGUKAVA  PARANDUSETTEPANEKUTE JA TARTU LINNA EELARVESTRATEEGIA 2017-2020 PROJEKTI AVALIK VÄLJAPANEK

Tartu linnavolikogu kiitis 9. juuni 2016. aasta otsusega nr 360 heaks parandusettepanekud Tartu linna arengukavale ja Tartu linna eelarvestrateegia projekti neljaks eelseisvaks aastaks.
Täiendavaid arvamusi ja ettepanekuid Tartu linna arengukava muutmisettepanekutele ja eelarvestrateegia projektile ootame 15. augustini k.a e-posti aadressile: Lpmko@raad.tartu.ee
või kirja teel Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale: Raekoja plats 3, 51003 Tartu.

Oodatud on ka täiendavad ettepanekud linna arengukavale ja eelarvestrateegiale! Hetkel kehtivate linna arengudokumentidega saate tutvuda allpool.

Palume ettepanekutele lisada ka esitaja kontaktandmed!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tartu linna lasteaedade ja koolide avalikul väljapanekul olevad arengukavad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kehtivad arengukavad

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi. Linna ruumilist arengut kajastab üldplaneering, kus on määratletud erineva funktsiooniga maa-alad ehk lihtsamalt öeldes võib üldplaneeringust näha, kuhu on võimalik ehitada uut lasteaeda, kooli, elumaja, tööstusettevõtet või millised piirkonnad tuleks arendada puhke- ja virgestusaladeks. Tartu linna arengudokumentide omavahelist seost iseloomustab joonis.

ARENGUSTRATEEGIA JA ARENGUKAVA

 VALDKONDLIKUD ARENGUKAVAD  

TARTU LINNA JA VALDADE KOOSTÖÖ

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING

LINNA SÄÄSTVA ARENGU ÜLDISEID PÕHIMÕTTEID KAJASTAB