img

Alustavale ettevõtjale

Teenused alustavale ettevõtjale


Alustavale ning  äriregistris registreeritud kuni kolme aasta vanusele ettevõtjale on info- ja nõustamisteenused ärinõuandlas üldjuhul kuni viie tunni ulatuses tasuta.
Kõik klientide ärisaladused ja andmed, mis pole kättesaadavad avalikest allikatest, on meie juures kindlalt kaitstud.

Ettevõtluskonsultatsioonid järgmistes valdkondades:

 • ettevõtluse vormid
 • äriühingute asutamine ja registreerimine
 • äriidee analüüs
 • maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • koostööpartnerite leidmine
 • turundus ja müük
 • väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
 • ekspordiga alustamine, välisturu-uuringud 
 • toetusprogrammide alane nõustamine

Infoteenused:

 • EAS'i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt (s.h. PRIA) ettevõtjatele pakutavate toetusmeetmete alase info vahendamine.
 • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta.

Alustava ettevõtja baaskoolitused 

 
Alustava ettevõtja baaskoolitustele on oodatud äriideega oma ettevõtte käivitamist planeerivad ja vastalustanud juba registreeritud ettevõtjad.


Mentorklubi (koolitused ja mentortugi aastaringselt)Partnerite teenused alustavale ettevõtjale

Tartu Teaduspark

 • inkubatsiooniteenus
 • ruumide rent
 • konsultatsiooniteenused
 • tehnoloogiasiire

Tartu Loomemajanduskeskus

www.lmk.ee
Tartu Loomemajanduskeskus koordineerib katusorganisatsioonina loomemajandust Tartus.
 • inkubatsiooniteenus
 • loomemajandusalane info
 • erialased ja ettevõtlusalased koolitused
 • loovettevõtjatele juriidiline ja majandusalane nõustamine