img

EAS-i projektikonkursi projektid

Projekt: "Noorte ettevõtlikkuse inkubaatori käivitamine“

Projekti toimumisaeg: 01.12.2014-30.06.2015
Projekti eesmärk: projektis osalenud noorte ettevõtliku eluhoiaku kasv ja teadlikkuse tõstmine erinevatest võimalustest. Maakondlik arenduskeskus soovib edendada Tartumaa noorte hulgas ettevõtlikku meelt ja eluhoiakut läbi noorte ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmise ja noortele ettevõtlusalaste teadmiste ning kogemuste andmise..

 

Projekti raames toimuvad sündmused:

• Noorte ettevõtlikkuse inkubaatori tutvustuspäevakud noortekeskustes ja koolides.
• Seminar koostööpartneritele.
• Tartu Ärinõuandla noorteaktiivi kohtumised. Kui tahad liituda Tartu Ärinõuandla noorteaktiiviga, anna sellest märku!

Lisainfo: Janeli Virnas, SA Tartu Ärinõuandla noorte ettevõtlikkuse projektijuht
janeli.virnas@tartu.bas.ee, 7428 491
Projekt: „Ettevõtlikuks läbi mängu ja uute äriideede“ 


Projekti toimumisaeg: 01.05.2012-15.04.2013
Projekti eesmärk: edendada Tartumaa noorte hulgas ettevõtlikku meelt ja eluhoiakut läbi noorte ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmise praktilises ja mängulises vormis ja noortele ettevõtlusalaste teadmiste ning kogemuste andmise.
 

Projekti raames toimuvad sündmused

  • Äriplaani minijuhendi/minitrükise väljaandmine: september 2012
  • Ettevõtlikkuse teemalised ja äriplaani lühikoolitused koolides: 1.oktoober – 31. detsember
  • Äriplaanide konkurss „Minu hea äriidee!“:
  • Äriplaanide  ettevalmistamine ja esitamine: oktoober 2012 – 10.detsember 2012
  • Äriplaanide hindamine: detsember 2012- veebruar 2013
  • Lõpuseminar: veebruar 2013
  • Praktiline õppemäng „Ettevõtlusküla“: oktoober 2012- märts 2013
  • Õpetajate koolitus „Aktiivõppe meetodid“: oktoober 2012- märts 2013

Lisainfo: Janeli Virnas, SA Tartu Ärinõuandla noorte ettevõtlikkuse projektijuht
janeli.virnas@tartu.bas.ee, 7428 491