img

Infolist

SA Tartu Ärinõuandla ettevõtlussektorile suunatud infolistis on üle 2000 ettevõtlussektoriga seotud inimese e-posti aadressi.

Listi eesmärgiks on olulise ja vajamineva info vahendamine ettevõtjatele, olgu see seotud erinevate toetusvõimaluste, ürituste või koolituspakkumistega.

Listiga liitumiseks palume saata sooviavaldus merle.maesaar@tartu.bas.ee