img

Infolist

SA Tartu Ärinõuandla mittetulundusühendustele suunatud infolistis on üle 800 mittetulundussektoriga seotud inimese ja organisatsiooni e-posti aadressi.

Listi eesmärgiks on olulise ja vajamineva info vahendamine mittetulundussektorile, olgu see seotud erinevate toetusvõimaluste, ürituste või ühiskondlike ettevõtmistega.

Listiga liitumiseks palume saata sooviavaldus kadri@tartu.bas.ee.

Lisainfo:
Kadri Pau
MTÜ konsultant
7428 491