img

Investment services

 

Investorteeninduses pakub Tartu Ärinõuandla järgmisi teenuseid ja tuge:

  • investorpäringute vahendadmine ja hankimine;
  • kohalikele omavalitsustele investortegevustes toe ja abi pakkumine;
  • investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine ja info vahendamine;
  • investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine;
  • investorite, investeerimis-ja vahendusorganisatsioonide ning investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
  • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine
Tartu Ärinõuandla toetab koostöös EAS-ga potentsiaalseid investoreid vajaliku informatsiooni ning igakülgse asjaajamistoega.
Viited kodulehtedele: http://www.investinestonia.com, www.tradewithestionia.com

Regionaalsete investorteemaliste küsimuste ja teemadega tegeleb peale EAS-i ka 4 regionaalset investorkonsultanti, kes aitavad maakondlikel arenduskeskustel ja kohalikel partneritel meelitada ligi uusi ettevõtteid.
Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru regiooni ühine investorkonsultant on Asso Uibo
Kontaktid: tel: +372 5340 8320, e-mail: asso@tartu.bas.eeRegionaalset investortegevust toetatakse EL Regionaalarengu Fondist (01.01.2016 - 31.12.2017 summas 119 575.22 eurot)