img

Kasulikud lingid

7. oktoobril 2010, allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Robert Lippin, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Ülari Alamets ja Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman Eesti Kaubandus-Tööstuskojas ettevõtlusõppe edendamise kava „Olen ettevõtlik!“.

UT Ideelabor
Ideelabor pakub üliõpilastele suunatud eelinkubatsiooni teenuseid, sealhulgas äriideede arendusprogrammi STARTER, kaasates ettevõtjaid ja start-up maastikul kogenud mentoreid. Ideelabor on koht, kus põnevatele probleemidele üheskoos uudseid lahendusi leida ning neid ellu viia. Oodatud on kõik, kes tahavad leida oma teadmistele praktilist rakendust ning tutvuda ja töötada koos inimestega erinevatelt erialadelt nii ülikooli seest kui väljast.
Noorteseire on loodud teadmuspõhise noortepoliitika juurutamise eesmärgil. Et hoida ja arendada meie noori, peame teadma, mida meie noored vajavad? Milline on noorte olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes? Millised probleemid ja väljakutsed meie noorte ees seisavad? Noorte parem tundmine on noortepoliitika ja noorsootöö üks alustaladest, mis mõjutab oluliselt otsuste tegemise mehhanismi.
Noorteseire pakub järjepidevalt värsket informatsiooni erinevate noorte eluoluga seotud valdkondade kohta, võimaldades hinnata noorte olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate väljatöötamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid.
Annab ülevaate organisatsioonidest ja tegevustest Tartumaa noorte ettevõtlikkuse ärgitamisel.
 
Junior Achievement on maailma vanim õpilaste majandusharidusega tegelev mittetulundusorganisatsioon.
Rajaleidjast leiad huvitavat ja kasulikku informatsiooni oma edasise karjääri planeerimisel ja elukutse valikul. 
Kõik põnevad kultuuri-, spordi- ja noorteüritused Tartu linnas
Erinevad noorteorganisatsioonid üle Eesti.
Kasulikku infot noorele: andmebaas annab ülevaate, kas omavalitsuses on noortekeskus või noorte volikogu, kui palju on omavalitsus toetanud noorteprojekte ning noorsootööga tegelevate ametnike kontaktandmed.

Eesti Noorsootöö Keskus
http://www.entk.ee/