img

Kohalik omavalitsus

Teenused kohalikule omavalitsusele 


Konsultatsiooniteenus:

  • Projekti idee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega;
  • Erinevad finantseerimisvõimalused;
  • Projekti eesmärgi sõnastamine;
  • Projekti lähteülesande koostamise nõustamine;
  • Projektiplaani ja aruandluse koostamise nõustamine;

Informatsiooni vahendamine järgmistel teemadel:

  • EAS-i meetmed jt. finantseerimisvõimalused;
  • Avaliku sektori konsultandid ja nende teenused.

Maakondlike arenguprojektide ellukutsumine ja koordineerimine.


Projektide ettevalmistamine ja kirjutamine, projektijuhtimine.