img

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 2. oktoobrini, Tartu infopäev 14. september

September 11, 2017

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
• kogukonna areng;
• elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks 2017 kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele, Tartu maakonnas võtab taotlusi vastu Tartu maavalitsus.
  • Programmi infopäev toimub 14. septembril kell 11.30 Tartu maavalitsuses.
Päevakava:
11.10 saabumiskohv
11.30 – 12.30 ülevaate kohaliku omaalgatuse programmist. Heili Uuk (Tartu Maavalitsus)
12.30 – 13.30 KOP taotlusvormide nõuetekohane täitmine. Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla)
Ettekannete pikkused on orienteeruvad ja sõltuvad sellest kas ja kuipalju on osalejatel küsimusi.
Osalemiseks palun registreeruda hiljemalt 11. septembriks e-posti aadressil heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee või telefonil 730 5237.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
• mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
• sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid, ehk 2017. aasta sügisese taotlusvooru vorme täidaksite. Küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse või maakondliku arenduskeskuse MTÜ konsultandi poole pöörduksite. Sisuline, taotluse koostamise abi: Kadri Pau, Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant, tel. 7428 491, e-post kadri@tartu.bas.ee


Tagasi