img

Mittetulundusühing

Teenused MTÜ-le


NB! Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida tel. 7428 402 või e-maili teel: info@tartu.bas.ee 


Tartu Ärinõuandla pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:

eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine


MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab MAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.