img

Muud tegevused ja projektid

SA Tartu Ärinõuandla (maakondlik arenduskeskus) tegeleb noorte ettevõtlikkuse arendustööga Tartumaal alates 2006. aastast. 2014. aastal algatas Tartu Ärinõuandla noorte ettevõtlikkuse arendustöö paremaks koordineerimiseks Noorte Ettevõtlikkuse Labori, mis koondab enda alla kõik maakondliku arenduskeskuse noortele suunatud tegevused ja teenused.

Noorte Ettevõtlikkuse Labor korraldab ja pakub noortele:

  • noortekonverentsi "Teed tulevikku, OKEI?!"
  • noortekonverentsi "Õpilasfirma - võimalus sinu jaoks?!"
  • noorteprojektide tunnustamise konkurssi "Ettevõtlik noor!"
  • Tartumaa õpilasfirmade mentorprogrammi
  • Lõuna-Eesti õpilasfirmade jõululaata
  • majandusklubi gümnaasiumiõpilastele
  • noorteprojektide nõustamist
  • ettevõtlikkuse päevakuid koolides ja noortekeskustes
  • noorte ettevõtlikkuse ümarlaudasid