img

Olulised aadressid

 • www.eas.ee - Ettevõtluse  Arendamise Sihtasutus, äriidee läbimõtlemine, ettevõtte asutamine ja registreerimine, äriplaani koostamine, toetusmeetmed alustavale ettevõtjale
 • ettevotlus.tartu.ee/ - asjaajamisjuhised, ettevõtluskoolitused
 • http://www.just.ee/registrid  - kasulik info ettevõtlusvormide, registreerimise nõuete kohta. Erinõuetega tegevusalad.
 • www.notar.ee - notaritehingud, ettevõtte asutamine notari abil (mitterahaline sissemakse, ID-kaardi puudumine, erijuhud)
 • www.rik.ee - Registrite ja Infosüsteemide Keskus, ettevõtjaportaal, e-äriregister. Elektrooniline uue ettevõtte registreerimine, ärinime kontroll, tegevusala valik (EMTAK), registriandmete muutmine
 • http://mtr.mkm.ee -  Majandustegevuse register, kus registreeritakse erinõuetega tegevusaladel tegutsevaid ettevõtjaid.
 • www.haigekassa.ee - töötaja arvelevõtmine, töövõimetus
 • www.pensionikeskus.ee - kogumispensioni päringud, õigusaktid, kontaktandmed
 • www.emta.ee - Maksu- ja Tolliamet, käibemaksukohustuslaseks registreerimine, maksu- ja tolliinfo
 • http://estlex.com - õigusaktide andmebaas, tasuta otsing
 • www.ti.ee - Tööinspektsioon. Tööohutus ja töötervishoid, töösuhted ja töövaidlused 
 • http://ec.europa.eu/small-business/index_et.htm - Euroopa väikeettevõtete portaal
 • http://raamatupidaja.ee/   -   raamatupidamisalane info, palgakalkulaator
 •