img

Tartumaa MTÜ-de tegevus

 Tartumaa mittetulundusühingute ja sihtasutuste ülevaade seisuga august 2017


2017. aasta augustis oli Tartumaal kokku 3785 mittetulundusühingut (see arv sisaldab ka korteriühistuid, usulisi ühendusi, ametiühinguid, kohalike omavalitsuste poolt asutatud mittetulundusühinguid). 3785-st organisatsioonist on vabaühendusi 2106. Lisaks on Tartu linnas ja maakonnas tegutsemas kokku 112 sihtasutust.


Kohalike omavalitsuste lõikes on vabaühendusi ja sihtasutusi järgnevalt: