img

Tegutsevale ettevõtjale

Teenused


Kõik klientide ärisaladused ja andmed, mis pole kättesaadavad avalikest allikatest, on meie juures kindlalt kaitstud.

Tasuta konsultatsiooniteenus kuni 3 h ulatuses, s.h.:

  • info EAS'i meetmete ja programmide,  struktuurifondide,  teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate
    finantseerimisvõimaluste (s.h. PRIA) kohta
  • ettevõtte arendusplaanide seostamine ettevõtluse tugiprogrammidega
  • taotlejate nõustamine toetustaotluste (EAS, PRIA, KIK jt.) ettevalmistamisel

Muud täiendavad teenused:

  • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta
  • Ettevõtluskoolituste ja -seminaride korraldamine

Tasulised teenused

  • PRIA-toetustaotluste koostamine
  • Äriplaanide ja finantsprognooside koostamine (v.a.EAS'i toetusprogrammide taotlused)