ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Tartu eralastehoiud
Täitmisel kohad kokku:
1) Tartu munitsipaallasteaedades: 1a: 7 | 2a: 20 | 3a: 26 | 4a: 23 | 5a: 19 | 6a: 19 | 7a: 1 | HEV: 13 |
2) Tartu munitsipaallastehoidudes: 1a: 54 | 2a: 25 | HEV: 0 |
Tartu munitsipaallasteaiad | Tartu munitsipaallastehoiud | Tartu eralasteaiad | Tartu eralastehoiud | Kõik
Lasteaia nimi:
ID Jrk Lasteaia nimi 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV
PIKSEL