ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Tartu eralastehoiud
Täitmisel kohad kokku:
1) Tartu munitsipaallasteaedades: 1a: 16 | 2a: 31 | 3a: 37 | 4a: 28 | 5a: 27 | 6a: 26 | 7a: 2 | HEV: 10 |
2) Tartu munitsipaallastehoidudes: 1a: 45 | 2a: 9 | HEV: 0 |
Tartu munitsipaallasteaiad | Tartu munitsipaallastehoiud | Tartu eralasteaiad | Tartu eralastehoiud | Kõik
Lasteaia nimi:
ID Jrk Lasteaia nimi 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a HEV
PIKSEL