ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Naerumaa Päkapiku maja
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Naerumaa Päkapiku maja
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Tiigi 25
Kontakt Direktor Aili Michelson aili.michelson@raad.tartu.ee; 7361 620
Õppealajuhataja Ave Nõmme
ave.nomme@raad.tartu.ee; 7361590
Majandusjuhataja Aino Kivit
aino.kivit@raad.tartu.ee; 7361623
Lisainfo Eripära: loovus, õuesõpe, erinevad kultuurid meie keskel. Lasteaed on 2012.a. liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" (http://kiusamisestvabaks.ee)
Tartu Lasteaias Naerumaa toetavad õppe- ja kasvatustegevust järgmised huviringid: palliring, kunstiring, laulu- ja mänguring, kellamänguring ja flöödiring . Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitele. Toetame lapsehoidjate kvalifikatsiooni olles praktika kohaks koolitusfirmale Reiting OÜ.
2017-2018- õppeaastal tegutseb lasteaed kolmel aadressil: Õpetaja 10 sõimerühmad, Pepleri 1A ja Tiigi 25 liitrühmad
Veebilehe aadress www.naerumaa.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 2a

PIKSEL