ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Sirel
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Sirel
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Lubja 14
Kontakt Direktor Jelena Ustav. Tel 564 528 91; 7361 596;
Üldtelefon: 7361 595; 7361 597
e-post:sirel@post.raad.tartu.ee
Lisainfo Eesti õppekeelega 3 rühmaline, kodune, oma köögiga ning tugeva meeskonnaga lasteasutus.
Lastele tagatakse mitmekülgseid, eale vastavaid arenguvõimalusi ning individuaalset lähenemist.
Üks õppe-ja kasvatustöö suundades on lastele vanemate töö väärtustamine ja tutvumine ümbritseva maailmaga
„kättesaadavuse“ alusel. Palju erinevaid üritusi (muusikalised, õppekäigud, väljasõidud) lastele ja lastevanematele.
Lasteaias on kasutusel "Kiusamisest vaba lasteaed" ning osaline "Hea alguse" metoodika.
HUVITEGEVUS:
Varajane saksa keele huviring (tasuline)
SOODUSTUSED
Kui lapsevanemal on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab ta maksma kohatasu:
1) 100% vanuselt noorema lapse eest;
2) 50% vanuselt järgmise lapse eest;
3) kolmanda ja järgneva lapse eest kohatasu maksma ei pea.
Kohatasu erisuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ühel aadressil.
Lasteaed on praktikabaasiks Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele.

Veebilehe aadress www.sirel.edu.ee
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 4a

PIKSEL