ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu maja
Lasteaia nimi Tartu Lasteaed Naerumaa Mesipuu maja
Liik Tartu munitsipaallasteaed
Lasteaia aadress Õpetaja 10
Kontakt Direktor Aili Michelson aili.michelson@raad.tartu.ee; 7361 620
Õppealajuhataja Ave Nõmme
ave.nomme@raad.tartu.ee; 7361590
Majandusjuhataja Aino Kivit
aino.kivit@raad.tartu.ee; 7361623
Lisainfo Eripära: loovus, õuesõpe, erinevad kultuurid meie keskel. Lasteaed on 2012.a. liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" (http://kiusamisestvabaks.ee)
Tartu Lasteaias Naerumaa toetavad õppe- ja kasvatustegevust järgmised huviringid: palliring, kunstiring, laulu- ja mänguring, kellamänguring Pepleri 1A ja Tiigi 25, flöödiring Tiigi 25. Lasteaed on praktikabaasiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna Ülikooli tudengitele. Toetame lapsehoidjate kvalifikatsiooni olles praktika kohaks koolitusfirmale Reiting OÜ.
2017-2018 õppeaastal tegutseb lasteaed kolmel aadressil: Õpetaja 10 sõimerühmad, Pepleri 1A ja Tiigi 25 liitrühmad
Veebilehe aadress www.naerumaa.weebly.com
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti 1a 2a

PIKSEL