ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Anni Lasteaed
Lasteaia nimi Anni Lasteaed
Liik Tartu eralasteaed
Lasteaia aadress Tamme pst 80a
Kontakt annilasteaed@gmail.com
tel: +372 53333110
Lisainfo Lasteasutuses on kaks sobitusrühma: Pätud(1,5-4 aaastatstele lastele) ja Muumid (3-7 aaastastele lastele).
Anni lasteaed teeb koostööd Otepää rehabilitatsioonikeskus OÜga (logopeed, eripedagoog, füsioterapeut).
Rehabilitatsiooniplaani olemasolul osutab rehabilitatsioonimeeskond lapsele tugiteenuseid lasteaias kohapeal.
Täiendavaks tugiteenuseks on osalise ajaga tugiisikuteenus õppetegevuste ajal erivajadustega lastele.
Lasteasutuse tegevuse rõhuasetus on alljärgneval:
võrdsed hariduslikud võimalused;
multikultuurne kasvukeskkond;
õuesõppe metoodika rakendamine - „Oleme osa loodusest“
Lastel on võimalik osaleda kunstiringis (Tosca Huvikool) ja pallimänguringis (Tartu Jalgpallikool Tammeka).
Veebilehe aadress www.annilasteaed.ee
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti

PIKSEL