ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Eralasteaed Puhhi
Lasteaia nimi Eralasteaed Puhhi
Liik Tartu eralasteaed
Lasteaia aadress Annemõisa 8
Kontakt
Lisainfo LASTEAED PUHHI õppimise ja õpetamise käsitluse aluseks on lapsest lähtuvad Reggio Emilia projektõppe põhimõtted, kus esikohal on lapse huvi maailmas toimuva vastu.
Iga kuu toimuvad lasteteatri etendused.
Töötavad huviringid- kunstiring, tantsuring, inglise keele ring, lauluring.
Tähtsaks peame looduslikus keskkonnas õppimist.
Kasutades ära lasteaeda ümbritsevat mitmekesist loodust, toimuvad reedeti õppetegevused õues.
Vähemalt üks kord kuus käivad lapsed õppekäigul lasteaiast kaugemal.
Igal õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritud väljasõidud erinevatesse looduskeskustesse.
Oleme perelasteaed, kus käivad õed-vennad või omavahel sugulased olevad lapsed.
1 kord nädalas toimub Puhhikeste eelkool.
Lasteaial on privaatne ja lastele tegevusi pakkuv mänguväljak.
Soodustus: kui pere kaks last käivad meie lasteaias, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50%.
Veebilehe aadress www.lasteaedpuhhi.ee
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti

PIKSEL