ARNO Tartu haridusteenuste haldamise süsteem
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded

Lasteaia andmed
Eralasteaed Puhhi
Lasteaia nimi Eralasteaed Puhhi
Liik Tartu eralasteaed
Lasteaia aadress Annemõisa 8
Kontakt
Lisainfo LASTEAED PUHHI õppimise ja õpetamise käsitluse aluseks on lapsest lähtuvad Reggio Emilia projektõppe põhimõtted, kus esikohal on lapse huvi maailmas toimuva vastu.
Iga kuu toimuvad lasteaias lasteteatri etendused.
Lasteaias töötavad huviringid-
kunstiring, tantsuring, inglise keele ring, lauluring.
Igal õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritud väljasõidud erinevatesse looduskeskustesse.
Meie lasteaias käivate/käinud laste õdesid-vendi võetakse lasteaeda eelisjärjekorras.
1 kord nädalas toimub Puhhikeste eelkool.
Soodustus: kui pere kaks või enamat last käivad meie lasteaias, siis pere teise lapse eest tasutakse kohatasu 50% ning kolmanda lapse eest maksma ei pea.
Veebilehe aadress www.lasteaedpuhhi.ee
Rühmad õppeaastal 2017/18
Vanuste kaupa näidatakse täitmisel kohti (kui on).
ID Jrk Nimetus Liik Keel Vanus alates Vanus kuni Kohti

PIKSEL