Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Planeerimine

Planeeringute info

Planeeringud

Planeeringute kaart

Avalikul väljapanekul olevad planeeringud

Kehtestatud üldplaneeringud
Kehtetud üldplaneeringud

Koostamisel olevad detailplaneeringud
Kehtestatud detailplaneeringud

NB! Planeeringute ja nende lisadega saab paberkujul tutvuda planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis.
NB! Kodulehel olevate planeeringu failide ja arhiveeritud materjalides erinevuste ilmnemisel on planeeringu realiseerimise järgsete dokumentide väljastamise aluseks osakonna arhiivis, arhiivimaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatud ja originaalkooskõlastustega planeering.

Teavitus

 

Last changed 10.10.2017

Quicklinks