Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
For visually impaired
-5°
Planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv
Planeeringute register
Geoarhiiv
Muud arhiivid

Planeeringute ja ehitusprojektide arhiiv

Asukoht:
Raekoja plats 3, Tartu, tuba 317
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

Planeeringutega tutvumiseks registreeruda tööpäevadel telefonil 736 1244.
Teabenõue e-posti aadressil Lpmko@raad.tartu.ee või Krista.Muur@raad.tartu.ee.

Vastuvõtuajad:

E 15.00–18.00
T 9.00–12.00
K 8.30–11.00
N 14.00–16.00
R 9.00–11.00

 

Arhiivis säilitatakse:

 • Tartu linna 1999. ja 2005. aasta üldplaneeringud, varasemad linna generaalplaanid, liiklusskeemid.
 • Kehtivad üld- ja detailplaneeringud.
 • Üld- ja detailplaneeringute lähteülesanded.
 • Ehitusprojektid:
  • eramud;
  • firmad,
  • asutused;
  • aiamajad (endised Ihaste jt Tartu linna piires olnud aianduskooperatiivid);
  • üksik- ja grupigaraažid;
  • tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon, side, gaas, soojus, elekter);
  • tänavad;
  • sillad;
  • haljastus.
 • Valik ehitusprojekte aastatest 1920–1944.
 • Linnaehituslikud kaitsealad.
 • Linna arengukavad ja uurimistööd, sh keskkonnakaitse uuringud.

Ehitusload, ehitise kasutusload ja projekteerimistingimused asuvad arhitektuuri- ja ehituse osakonnas (Küüni 5, III korrus).

Arhiivi kasutamine

Arhiivis saab tutvuda nimetatud töödega ja vajadusel koopiaid tellida.

Väljavõte planeeringust (täies mahus planeeringu koopia tellimisel tuleb pöörduda töö autori poole).

Ehitusprojekti koopia teeb reeglina projekti autor, vanematest projektidest saab koopiat tellida arhiivist. Koopiat saab tellida ehitise omanik või lihtvolikirja alusel volitatav.

Töid reeglina välja ei laenutata.

Vaata lisaks

Sisulist informatsiooni lähteülesannete ja planeeringute kohta annavad planeerijad (Raekoja plats 3, ruumid 311 ja 313).

Viimati muudetud 11.01.2017

Planeeringud linna dokumendiregistris

 

Kodulehel olevate planeeringu failide ja arhiveeritud materjalides erinevuste ilmnemisel on planeeringu realiseerimise järgsete dokumentide väljastamise aluseks osakonna arhiivis, arhiivimaterjalide hoiustamise nõuete kohaselt vormistatud ja originaalkooskõlastustega planeering. 

Originaalkooskõlastustega planeeringu kaustad asuvad: 
planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis

Operatiivseid teateid planeeringute algatamise, vastuvõtmise, kehtestamise, avalikule arutelule suunamise jm protseduuride kohta avaldatakse teated valdkonna "Maad, ehitus, planeeringud" avalehel.  

Viimati muudetud 17.01.2017

Tartu piirkonna Geoarhiiv

Tartu piirkonna Geoarhiivi veebirakendus on mõeldud kasutajatele, kes esitavad Tartu piirkonna kohalikele omavalitsustele mõõdistustöid või võtavad Tartu piirkonna kohalikes omavalitsustes vastu esitatud mõõdistustöid ja korrastavad Geoarhiivi andmeid.

Vaata lähemalt

"Minu kinnistu"

 

"Minu kinnistu" on mõeldud Tartu linna kinnistuomanikele, kes soovivad saada enda kinnistuid puudutavate maa-aluste ning -pealsete tehnovõrkude teavet. Nähtavad andmed on informatiivse iseloomuga ja pole mõeldud ametlikuks kasutamiseks. Linn ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida andmetes esinevate võimalike vigade tõttu. Andmete ametlikuks kasutamiseks pöörduge Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna geodeesiateenistuse poole (lpmko@raad.tartu.ee).

 

Vaata lähemalt

 

Viimati muudetud 12.01.2017

Viimati muudetud 11.01.2017