Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
For visually impaired
-1°

Heakorra üldinfo

Heakord

Üldinfo

Tartu linna avalike parkide, teede ja bussipeatuste heakorra eest hoolitseb linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus.

Kinnistuomanikud peavad kinnistu eest hoolitsedes täitma heakorra- ja jäätmehoolduseeskirja ning ehitusseadustikuga kehtestatud nõudmisi:

  • Puhastage oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest ja tõrjuge kõnniteelt libedus kaheksa tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest. Lund ei tohi sõiduteele loopida!

  • Kasutage libeduse tõrjeks liiva, graniitsõelmeid või kloriide. Graniitsõelmete läbimõõt võib olla maksimaalselt 6 mm. Majaomanike ühing koostöös linnavalitsusega on kõnniteede liivatamiseks mõeldud liiva toonud erinevatesse kohtadesse kogu linnas.
  • Eemaldage katustelt lumi ja jääpurikad.
  • Koristage krundile sattunud jäätmed ja praht ära.
  • Pühkige talvised libedustõrje materjalid kõnniteelt kokku.
  • Lõigake kõnniteedel liikumist takistavate puude ja põõsaste oksad ära.
  • Pügage hekk ja riisuge lehed.
  • Niitke rohi ära (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm).
  • Kinnitage hoone tänavapoolsele seinale või krundi piirdele nähtavale kohale silt hoone numbriga ja kontrollige, et number oleks ööpäev läbi näha.
  • Ärge põletage jäätmeid, sh ka aiajäätmeid (oksi, puulehti jmt). Lehti, oksi jm aiaprahti võetakse tasu eest vastu Tartu jäätmejaamades

Heakorraeeskiri
Jäätmehoolduseeskiri
Ehitusseadustik

Linnatänavate heakord ja hooldus

Läänepiirkonna (Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest lääne poole) pea- ja bussiliiklusega tänavate sõiduteede talihooldust teeb Tänavapuhastuse AS:

ööpäevane valvetelefon 510 5270 

e-post tartu@tap.ee

Idapiirkonna (Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest ida poole, koos piiritänavatega) pea- ja bussiliiklusega tänavate talihooldust teeb AS Eesti Keskkonnateenused:

ööpäevane valvetelefon 503 6046

e-post tartu@keskkonnateenused.ee

 

Vaata teehoolde piirkondi kaardilt!

Kõrvaltänavate hooldus

1., 2., 3., 4. ja 5. piirkonnas: AS Eesti Keskkonnateenused (tel 503 6046, e-post tartu@keskkonnateenused.ee).

Vaata piirkondi kaardilt!

Bussiootekohtade hooldus

Idapiirkonnas hooldab bussiootekohti AS Eesti Keskkonnateenused (tel 503 6046, e-post tartu@keskkonnateenused.ee) ja läänepiirkonnas Tänavapuhastuse AS (tel 510 5270, e-post tartu@tap.ee).

Tee seisundinõuded

Tänavate hooldusfirmad

Kinnistuomanike puhastusaladel asuvate kõnniteede ja muude teede koristamist on võimalik kokku leppida järgmiste firmadega:

Ettevõtetel, kes hooldavad tänavaid ja soovivad oma andmeid siin lehel avaldada, palume ühendust võtta e-posti aadressil infokeskus@raad.tartu.ee

Tänavate puhastusgraafikud

Aastaringne hooldus (pea-, jaotus- ja bussiliiklusega tänavad):

Läänepiirkond (vaata puhastusgraafikut): Tänavapuhastuse AS, tel 510 5270, e-post tartu@tap.ee.

Puhastusmasinad koristavad läänepiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Idapiirkond (vaata puhastusgraafikut): AS Eesti Keskkonnateenused, tel 503 6046, e-post tartu@keskkonnateenused.ee.

Puhastusmasinad koristavad idapiirkonnas tavaliselt ööl vastu puhastuspäeva. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeva eelsel õhtul mujale parkida.

Tartu heakorratalgud

Igal kevadel kutsutakse tartlasi oma koduümbrust korrastama ja linna heakorratalgutel kaasa lööma. Traditsioon sai alguse 1998. aastal ja on linnaelanike seas väga populaarne. Heakorratalguid korraldab linnamajanduse osakond, kes jagab talgulistele töövahendeid ning toetajate abiga ka kehakinnitust ja parimatele auhindu.

Korteriühistud saavad osaleda kampaanias „Hoolas ühistu”.

Talgute eestvedaja on linnamajanduse osakonna linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg, kellega võib talgutest osavõtusoovi korral ühendust võtta telefonil 503 7215 või e-posti teel madis.tammeorg@raad.tartu.ee.

Head mõtted sünnivad puhtas linnas!

Tartu heakorratelefon 1789

Alates 2004. aastast on Tartul heakorratelefon 1789 (või 736 1343), millele helistades saab teada anda linnas esinevatest heakorraprobleemidest. Lisaks helistamisele saab saata sõnumi numbrile 1789, meili aadressile 1789@tartu.ee või jätta oma teade kodulehele: https://www.tartu.ee/et/heakorratelefon.

Last changed 01.04.2017