Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
-20°
For visually impaired
-20°

Avaliku ruumi projektid

Käsilolevad projektid
Elluviidud projekte
Lugemist ja muud

Käsilolevad projektid

Vanemuise tänava rekonstrueerimise eskiisprojekt

Koostamisel on Vanemuise tänava eskiisprojekt. Selle raames muudetakse oluliselt tänava gabariite ja liikluskorralduspõhimõtteid. Tegu on eskiiskavandiga, mis on aluseks tulevikus planeeritavatele ehitustegevustele Vanemuise tänava piirkonnas. Eskiisprojekti koostaja on OÜ Roadplan.

Kuna tegemist on avalikku linnaruumi ilmestava ehitusega, ootame linnakodanike arvamusi. Oodatud on kõik konstruktiivsed ettepanekud ja märkused kavandatava projekti kohta hiljemalt 1. mail 2017 aadressil siim.mitt@raad.tartu.ee.

Eskiisprojektiga on antud tänava-ala asendiplaaniline lahendus, ristlõiked ja  liikluskorralduspõhimõtted.

Täiendav info: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna peaspetsialist Siim Mitt, siim.mitt@raad.tartu.ee.

Asendiplaan (Kastani-Pepleri)
Asendiplaan (Pepeleri-Akadeemia)
Asendiplaan (Akadeemia-Küüni)
Asendiplaan (Vaksali-Kastani)
Ristlõike näited

Uue tervikliku viidasüsteemi loomine

Tartu hakkab looma uut terviklikku viidasüsteemi

Tartu tahab uuendada linna viidasüsteemi, et jalgsi liikuja leiaks kiiresti üles kõik vajaliku ning linna huviväärsused oleksid paremini märgatavad.

Tartu linnale uue viidasüsteemi loomiseks kuulutas linnavalitsus välja riigihanke. Loodav viidasüsteem peab olema linnaruumis kasutatav erineva otstarbega viitade ja kaartide kogum, mis sisaldab eri infot kandvaid ja eri suuruses viitasid koos kirjeldusega, kuidas iga viita kasutada võiks. Hankel osalejatelt oodatakse tervikliku viidasüsteemi kontseptsiooni ja asukohavalikuid ning kasutajauuringu läbiviimist.

Riigihankel edukaima pakkujaga sõlmitakse leping Tartu linnas orienteerumist ja olulisemate objektide ülesleidmist võimaldava viidasüsteemi loomiseks ning selle aluseks oleva kasutajauuringu läbiviimiseks, et kaardistada linnas liikuja ootused ja vajadused. Hanke tulemusel valminud töö põhjal alustatakse viitade disaini loomist.

Riigihanke number: 184956
https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184956

Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja Tõnis Arjus, tel 736 1254, 5304 6148.

Foto: Juhan Voolaid
Foto: Juhan Voolaid

Oa tänava rekonstrueerimisprojekti eskiis

Oa tänava rekonstrueerimisprojekti eskiis.
Kontseptsioon

Projekt käsitleb Oa tänava (lõigus Kroonuaia tn – Marja tn) sõidu- ja kõnniteede katete uuendamist ning tehnovõrkude rekonstrueerimist. Eskiisprojektiga on antud maa-ala asendiplaaniline lahendus, ristlõiked, katendid kergliiklusteedele ja vertikaalplaneerimine, et luua sobilikku tänavaruumi Supilinna linnosa keskkonda.

Eskiisi autorid on OÜ Kino maastikuarhitektid. Projekti tutvustati avalikkusele 16. märtsil 2017 Sisevete Saatkonnas.

Lisainfo, küsimused ja kommentaarid: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna peaspetsialist Siim Mitt, siim.mitt@raad.tartu.ee

Emajõe kaldapealsele kavandatava puhke- ja promenaadiala eskiis

Emajõe kaldapealsele kavandatava puhke- ja promenaadiala eskiis

Tartu linna tellimusel on TajuRuum OÜ maastikuarhitektidel valminud Atlantise-esisele Emajõe kaldapealsele kavandatava  puhke- ja promenaadiala eskiis.

Eskiisi järgi rajatakse Atlantise-esisele alale kergliiklustee ja kaldapromenaad, mis võimaldab inimestel kaldapealsel liikuda paralleelselt jõega kahel tasandil. Kui hetkel pääseb jõeäärselt tasandilt üles Kaarsilla suunas vaid treppidest, siis uue kergliiklusteega luuakse mugav kaldteeühendus alumiselt tasandilt otse sillani. Kaldteest saavad alguse hubased vaateterrassid, mis langevad jõe suunas istekõrguste astmestikena. Eesmärk on kujundada linna tuiksoonel olevast alast koht, kus on mugav liikuda ja aega veeta. Eskiisi tutvustati linlastele 7. detsembril 2016 raekoja saalis.

Lisainfo: terje@tajuruum.eu (Terje Ong, TajuRuum OÜ maastikuarhitekt).

Võidu silla ja Karlova sadama vahelise Emajõe kallasraja eskiis

Võidu silla ja Karlova sadama vahelise Emajõe kallasraja eskiis

Tartu Linnavalitsuse tellimusel on OÜ KINO maastikuarhitektidel valminud Võidu silla ja Karlova sadama vahelise Emajõe kallasraja eskiis. Võidu sillast Karlova sadamani kulgeva kallasraja/kergliiklustee eskiislahenduse koostajad on kallaste mugavaks kasutamiseks välja töötanud 17 erinevat tüüpi kaldalahendust, mis kõik soodustavad erineval moel inimese otsesuhtlust jõega. Eskiislahenduses pakutakse välja erinevaid jõeni viivaid treppe, terrasse ja astmestikke, loodusliku haljastusega kaldapealsed vahelduvad sadama- ja rannaaladega, ette on nähtud pikniku- ja puhkekohad, mitmed põnevad välieksponaadid ja ratturite tarvis teeninduspunktid. Samuti on planeeritud koht tulevasele jõeturule.

OÜ KINO maastikuarhitekti Karin Bachmanni sõnul sooviti jõeääre mõtestamisega saavutada võimalikult väheste takistustega kallasrada, mis on ennekõike hea ruumikvaliteediga ja köidaks võimalikult paljusid inimesi, sest mida rohkem kasutajaid, seda turvalisem ja mõnusam keskkond on.

Eskiisi tutvustati linlastele ka 23. novembril 2016 raekoja saalis.

Lisainfo: karin@kinoline.ee (Karin Bachmann, OÜ Kino maastikuarhitekt)

Vaksali esise väljaku rekonstrueerimine

Vaksali ja J. Kuperjanovi tänavate ristmik ehk vaksalihoone esine väljak rekonstrueeritakse Tinter-Projekt OÜ ja Kino OÜ projektide järgi. Tegemist on väga olulise visuaalse ja sisulise muudatusega selles piirkonnas. Koos kergliiklusteede ja korrastatud parkimisaladega rajatakse esinduslik vaksaliväljak, mis loob koos vaksalihoonega väärika terviku.

Vaksali tänaval ehitatakse välja sademevee kanalisatsioon, rajatakse uus valgustus, remonditakse sõidu- ja kõnniteed. Kahele poole tänavale tulevad 1,5 meetri laiused jalgrattarajad, lisaks on kavandatud Näituse tänava ja Vaksali 12b parklani kulgev raudteeäärne eraldiseisev 4 meetri laiune kergliiklustee. Lisaks kergliiklusteedele kavandatakse sellesse piirkonda ka kaks autoparklat ja kolm jalgrattaparklat.

Vaksali-esise väljaku rekonstrueerimistööd on üks osa projektist "Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine", mida rahastatakse ligi 79 protsendi ulatuses Ühtekuuluvusfondist. Samast projektist rahastatakse veel raudteesilla-aluse kergliiklustunneli ehitamist (paralleelselt Riia maanteega) ja kergliiklussilla ehitamist üle Riia mnt Vaksali tänava pikendusena.

Last changed 20.04.2017

Elluviidud projekte

Roosi tänav

Seoses Eesti Rahva Muuseumi rajamisega Raadile uuendati põhjalikult ka Roosi tänavat, mis avati pidulikult 28. septembril 2015.

Roosi tänava rekonstrueerimisel lähtuti Roosi tänava kujunduse ideestikust „Mälumeetrid" ja eskiisprojektist, mis nägi ette terviklikku tänavakujunduslahendust alates Kaarsillast kuni Eesti Rahva Muuseumi hooneni Raadil. Tänavale rajati kogu pikkuses 3,5 meetri laiune promenaadiala. Rekonstrueeritud on tänavavalgustus ning rajatud ootepaviljonidega bussipeatused ja istumiskohad. Roosi ja Puiestee tänavale on välja ehitatud fooriga ristmik.

Roosi tänava rekonstrueerimistööd tegi Asfaldigrupp OÜ, projekteeris Tinter-Projekt OÜ, arhitektuurse lahenduse koostas  OÜ Kino maastikuarhitektid ja PAIK Arhitektid OÜ.

Vaata lähemalt Tartu Roosi tn eskiisprojekti

Video Roosi tänava avamisest

Foto: Heikki Leis
Foto: Heikki Leis

Last changed 18.03.2017

Quicklinks