Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
18°
For visually impaired
18°

Erirühmad

Erirühmad lasteasutustes

Laste arengu eripärasid arvesse võttes on Tartu koolieelsetes lasteasutustes moodustatud erirühmad, kus tagatakse lastele arengutingimused ja jõukohase õppe.

Erilasteaeda (erirühma) suunamise ning koolikohustuse edasilükkamise otsustab Tartumaa nõustamiskomisjon lapsevanema (eestkostja) nõusolekul. Nõustamiskomisjon töötab Tartumaa Rajaleidja keskuse juures.

 

 Meelepuudega laste rühmad

 Liitpuudega laste rühmad

 Pervasiivse arenguhäirega laste rühm

 Kehapuudega laste rühmad

 Arendusrühmad
 

 Tasandusrühmad

Last changed 27.02.2017