Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
11°
For visually impaired
11°

Linna areng ja uuringud

Säästva energiamajanduse uuringud ja arengukavad

Tartu säästva energiamajanduse arengukava aastateks 2015–2020

Tartu liitus 2014. aastal üleeuroopalise linnapeade paktiga. Sellega võeti kohustus vähendada aastaks 2020 Tartu linna kasvuhoonegaaside heidet 20% ja suurendada taastuvenergia kasutamist 20%-ni energia kogutarbimisest.

Arengukavas seatakse ülesanded hoonefondi parandamiseks, transpordi korraldamiseks, tänavavalgustuse parandamiseks, energiajuhtimise paremaks korraldamiseks ja taastuvenergia kasutamiseks.

Energiamajanduse tegevuskava

Foto: Kalle Paalits
Foto: Kalle Paalits

Tartu linna CO2 heitkoguste lähteinventuur

Tartu säästva energiamajanduse arengukava koostamise üks eeldustest oli saada ülevaade Tartu linna kasvuhoonegaaside heitkogustest. Lähteinventuur annab ülevaate heitmetest, hoonete ja rajatiste ning Tartu linna transpordi energia lõpptarbimisest.

CO2 heitkoguste lähteinventuur 

Tartu linnavalitsuse energiatõhususe tegevuskava aastateks 2015–2020

Tegevuskava annab ülevaate energia tarbimisest Tartu linnavalitsuse hoonetes ja transpordis, linna ühistranspordis ja tänavavalgustuses. Kavaga võetakse aastaks 2020 eesmärgiks hoida energia kogutarbimine 2010. aasta tasemel ja sealjuures vähendada soojusenergia tarbimist vähemalt 10% võrreldes aastaga 2010.

Energiatõhususe tegevuskava 

Last changed 17.05.2017