Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
11°
For visually impaired
11°

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Hariduse Tugiteenuste Keskus on multifunktsionaalne kompetentsikeskus, mille tegevuses on lõimunud eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Keskuse spetsialistid pakuvad Tartu linna noortele (vanuses 3 kuni 26 eluaastat) arendus-, õppe- ja käitumisnõustamist ning lastevanematele, pedagoogidele ja noortega tegelevatele spetsialistidele konsultatsiooni, et toetada laste ja noorte arengut ja ennetada koolist väljalangevust.

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Aadress:

Tähe 56, Tartu
Telefon: 746 1000
E-post: htk@tartu.ee
Koduleht: www.tugiteenused.tartu.ee

 

Juhataja vastuvõtuajad:
T 9.00–12.00
N 15.00–18.00

 

Keskuse tegevuse eesmärgid on:

 

 • toetada noorte arengut;

 • tagada teavitamis- ja nõustamisteenuste kättesaadavus ühest asutusest;

 • ühendada noortega tegelevad spetsialistid;

 • vähendada põhihariduseta või erialata noorte arvu;
 • toetada vanemaid ja perekondi laste ja noorte kasvatamisel;
 • toetada spetsialiste laste ja noorte õpetamisel ja kasvatamisel;
 • luua vanematele ja spetsialistidele võimalused kasvatus- ja õpetamisteadmiste täiendamiseks;
 • tõsta laste ja nende vanemate teadlikkust karjääri- ja toimetulekuotsuste tegemisel;
 • toetada muukeelseid noori Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;
 • pakkuda lastele ja noortele rehabilitatsiooniteenust;
 • pakkuda lepingu või hinnakirja alusel tasulisi või projektipõhiseid teenuseid.

Loe lisaks

" Kui lapse käitumine on probleem "  - soovituslik käitumisjuhis riskirühma lastega tegelevatele töötajate.

Last changed 28.08.2017