Text size

Line spacing

Contrast

Placeholder Placeholder
Background image
For visually impaired

Linnavara üürile andmine

Üüripindade info

Üldinfo

Sellel leheküljel on võimalik tutvuda Tartu linnalt üüritavate äriruumide infoga. Infot saab Tartu linna poolt üüritud ruumides kehtivate lepingute kohta (üürnik, tähtaeg ja üürimäär). Linnale kuuluvate ruumide üürimisest või ostmisest huvitatute tarbeks on vabade pindade osas lisatud ruumi kohta täpsem informatsioon. Samuti on võimalik otsingu abil leida Teid huvitaval ajaperioodil lõppevad lepingud.

Tutvu üüripindade ja lepingute infoga siin andmebaasis

  • Üüripinna aadressil klikates näeb lepingu täpsemaid andmeid.
  • Kui lepingu tähtaega ei ole märgitud, on tegemist määramata tähtajaga lepinguga (mille võib lõpetada kolmekuulise etteteatamisega).

Üürile andmist reguleerib Tartu linnavara eeskiri (vt § 10–22).

Üüriinfot saab linnavarade osakonna spetsialistilt:

Hilja Torp 

736 1110

Hilja.Torp@raad.tartu.ee

Kalevi tn 8 äriruumid

Tartu linn annab kirjalikul enampakkumisel üürile Kalevi tn 8 äriruumid.

Ruumid üldpindalaga 73 m² antakse üürile 5 aastaks, alghinnaga 4 eurot/m² kuus, kasutamiseks vabal hoonesse sobival otstarbel.

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tasuda hiljemalt 27. veebruaril 2017. a Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Kalevi tn 8 üüri enampakkumine," ja "Mitte avada enne 01.03.2017. a kell 10:10". Pakkumine esitada hiljemalt 1. märtsil 2017. a kell 10 Tartu LV linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.

Pakkumiste avamine toimub 1. märtsil 2017. a kell 10:10 Tartu LV linnavarade osakonnas Küüni 1, ruum 115, I korrus.

Äriruumidega saab kohapeal tutvuda 14. veebruaril 2017. a kell 14.

Äriruumid üldpindalaga 73 m² (tööruumid 63,8 m² ja mõtteline osa üldkasutatavatest ruumidest 9,2 m²) paiknevad elamu keldrikorrusel sissepääsuga hoovist, kuhu sissesõit on tõkkepuudega piiratud. Ruumidel on kasutusluba õmblusateljeena kasutamiseks.

 

Kalevi8_hinnapakkumise_vorm.doc

kalevi8_kindlustusnouded.doc

Kalevi_8_leping_0.doc

Kalevi_8_plaan_0.pdf

Kalevi_8_tingimused_0.doc

Kontakt:

Hilja Torp

Linnavarade osakonna majandamisteenistus,
vanemspetsialist

Tel: 736 1110; 5347 3291;
Hilja.Torp@raad.tartu.ee
Küüni 3 I k ruum 103
Vastuvõtueag: E 15-18; K 8-11

Riia tn 10 äriruumid

Tartu linn annab kirjalikul enampakkumisel üürile Riia tn 10 äriruumid.

Ruumid üldpindalaga 145,4 m² antakse üürile 5 aastaks, alghinnaga 4,5 eurot/m² kuus, kasutamiseks tööstuskaupade kauplusena, hooldustöökojana või büroona.

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Enampakkumise tagatisraha 800 eurot tasuda hiljemalt 6. märtsil 2017. a Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Riia tn 10 äriruumide üüri enampakkumine," ja "Mitte avada enne 08.03.2017. a kell 10:10". Pakkumine esitada hiljemalt 8. märtsil 2017. a kell 10 Tartu LV linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.

Pakkumiste avamine toimub 8. märtsil 2017. a kell 10:10 Tartu LV linnavarade osakonnas Küüni 5, ruum 115, I korrus.

Äriruumidega saab kohapeal tutvuda 1. märtsil 2017. a kell 15.

Äriruumid üldpindalaga 145,4 m² (sellest müügisaal 84,9 m²) paiknevad elamu esimesel korrusel sissepääsuga tänavalt. Ruumidel on kasutusluba tööstuskaupade kauplusena ja hooldustöökojana kasutamiseks.

Ruumide plaan

Enampakkumise tingimused

Hinnapakkumise vorm

Lepingu vorm

Kindlustusnõuded

 

Kontakt:

Hilja Torp
Linnavarade osakonna majandamisteenistus,
vanemspetsialist
Tel: 736 1110; 5347 3291;
Hilja.Torp@raad.tartu.ee
Küüni 3 I k ruum 103
Vastuvõtueag: E 15-18; K 8-11

Last changed 16.02.2017