Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
17°

Tartu linna arengukava 2018−2025

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2020, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Arengukava koostamine

Head tartlased!

Oleme koostamas Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025, mis sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust.

Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Arengukava koostamise protsessis osalevad paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu heast arengust huvitatud linlased. Mida rohkem linlasi ja erinevate erialade asjatundjaid arengukava koostamisest osa võtavad, seda enam kajastab see võimalikult paljude linlaste soove.

Täname kaasa löömast ja mõtlemast!

Arengukava koostamise käik

  • 14. aprill 2016 – Tartu Linnavolikogu otsus Tartu linna arengukava 2018–2025 koostamise algatamise kohta
  •  27. mai 2016 – arengukava juhtrühma koosolek.
  • 26. august 2016 – Tartu linnavalitsuse ajurünnak. Osalesid arengukava koostamise juhtrühma liikmed ja linnavalitsuse osakondade spetsialistid.
  • 7.-31. oktoober 2016 – linnaelanike küsitlus. Küsimustikule vastas kuu aja jooksul 97 tartlast ning kolmandik neist jättis oma kontaktid sooviga ka edaspidi arengukava koostamise protsessis osaleda. Seekordne vastajate arv oli märkimisväärselt suurem, kui kaks aastat tagasi, 2014. aastal arengustrateegiaga Tartu 2030 ülevaatamise raames tehtud küsitluse puhul.
  • 23. november 2016 – arutelu linlastega. Arutelule oli kutsutud Tartu veebilehe küsitlusele vastajad, linnaosaseltside ja MTÜ-de esindajaid. Arutleti, missugused on kõige olulisemad probleemid, millega tuleb tegeleda uue arengukava perioodil  – aastatel 2018–2025.
  • 14. detsember 2016 – seminar, kus arutletakse kultuuri, spordi ja noorsootöö teemadel. Seminarile kutsutakse lisaks linnavalitsuse kultuuriosakonna spetsialistidele allasutuste ja sihtgruppide esindajaid.
  • 2. veebruar 2017  – seminar, kus arutleti inspireeriva linnakeskkonna teemadel.
  • 6. veebruar 2017  – seminar, kus arutleti hoolekande ja tervishoiu valdkonna teemadel.
  • 9. veebruar 2017  – seminar, kus arutleti haridusvaldkonna teemadel.

Arengukava koostamise käigus tekkivad dokumendid

Tartu Linnavolikogu otsus Tartu linna arengukava 2018–2025 koostamise algatamise kohta

Tartu linna SWOT analüüs
Linlaste veebiküsitluse tulemused

 

23. novembril 2016 linlastega toimunud arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus

arutelul kõlanud mõtted

arutelu kokkuvõte

Visualiseeringud:

inspireeriva elukeskkonnaga linn, loovlinn, ettevõtluslinn, teadmuslinn, hooliv linn, Tartu väljakutsed. Visualiseeringute autor: Kati Orav.

 

14. detsembril 2016 toimunud kultuuri, spordi ja noorsootöö arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)

ettekanne "Mis on loov linn?" (Kristel Kalda)

arutelul esitatud mõtted ja hindamine

visualiseering (Kati Orav)

 

2. veebruaril 2017  toimunud inspireeriva linnakeskkonna arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)

arutelu kokkuvõte

visualiseering (Kati Orav)

 

6. veebruaril 2017  toimunud hoolekande ja tervishoiu valdkonna arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)
arutelu kokkuvõte
visualiseering (Kati Orav)

9. veebruaril 2017 toimunud haridusvaldkonna arutelu materjalid: 
arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)
arutelu kokkuvõte
visualiseering (Kati Orav)

Kehtivad arengudokumendid

Vaata veel

Fotod arengukava koostamise seminaridest

22.02.2017

Viimati muudetud 22.02.2017