Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°

Arhitektuuri projektid

Linnaehituslikult märkimisväärsete objektide projekteerimisprotsessi käigus laeme siia tutvumiseks erinevaid materjale (eskiise, kavandeid, jooniseid). 

Projekte
Aasta parim ehitis
Lugemist ja muud

Viimati muudetud 11.01.2017

Tartu väärtustab kvaliteetset projekteerimist ja ehitamist

Alates 1999. aastast korraldab Tartu linnavalitsus kvaliteetse projekteerimise ja ehitamise ergutamiseks konkurssi „Aasta parim ehitis”. Igal aastal pälvib auhinna ehitis, mille puhul on kõige parema tulemuse andnud tellija, projekteerija ja ehitaja koostöö.

Konkursil osalevad kõik eelneval aastal kasutusloa saanud ehitised, mida hindab vaid selleks aastaks valitud komisjon. Komisjon on üheksaliikmeline ja sinna kuuluvad linnavalitsuse, ehituskorralduse ja linnaplaneerimise osakondade ning avalikkuse esindajad.

Parimad ehitised selgitatakse kolmes grupis: uusehitised, uusehitised eramute/korterelamute arvestuses ja rekonstrueeritud hooned. Konkursikomisjon valib esitatud ehitusdokumentatsiooni ja ehitiste ülevaatamise alusel välja gruppide paremad.

Hindamisel arvestatakse üldtuntud linnaehitusprintsiipide jälgimist ja kompositsiooninõuetega arvestamist, ehitise sobivust linnaruumi, krundi asendiplaanilist lahendust, hoone mahulist lahendust ja fassaadikujundust, hoone detailikäsitlust ja materjalide valikut, hoonesisest funktsionaalset lahendust, originaalsust ja loomingulist julgust, ehitise kvaliteeti, üld- ja eritööde vastavust normidele ning ehitise dokumenteerimist.

Viimati muudetud 12.12.2016

Kiirlingid