Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Linnavara üürile andmine

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Üüripindade info

Üldinfo

Sellel leheküljel on võimalik tutvuda Tartu linnalt üüritavate äriruumide infoga. Infot saab Tartu linna poolt üüritud ruumides kehtivate lepingute kohta (üürnik, tähtaeg ja üürimäär). Linnale kuuluvate ruumide üürimisest või ostmisest huvitatute tarbeks on vabade pindade osas lisatud ruumi kohta täpsem informatsioon. Samuti on võimalik otsingu abil leida Teid huvitaval ajaperioodil lõppevad lepingud.

Tutvu üüripindade ja lepingute infoga siin andmebaasis

  • Üüripinna aadressil klikates näeb lepingu täpsemaid andmeid.
  • Kui lepingu tähtaega ei ole märgitud, on tegemist määramata tähtajaga lepinguga (mille võib lõpetada kolmekuulise etteteatamisega).

Üürile andmist reguleerib Tartu linnavara eeskiri (vt § 10–22).

Üüriinfot saab linnavarade osakonna spetsialistilt:

Hilja Torp 

736 1110

Hilja.Torp@raad.tartu.ee

Kalevi tn 8 äriruumid

Tartu linn annab kirjalikul enampakkumisel üürile Kalevi tn 8 äriruumid.

Ruumid üldpindalaga 73 m² antakse üürile 5 aastaks, alghinnaga 4 eurot/m² kuus, kasutamiseks vabal hoonesse sobival otstarbel.

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tasuda hiljemalt 15. mail 2017. a Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Kalevi tn 8 üüri enampakkumine," ja "Mitte avada enne 16.05.2017. a kell 10:30". Pakkumine esitada hiljemalt 16. mail 2017. a kell 10 Tartu LV linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.

Pakkumiste avamine toimub 16. mail 2017. a kell 10:30 Tartu LV linnavarade osakonnas Küüni 1, ruum 115, I korrus.

Äriruumidega saab kohapeal tutvuda 9. mail 2017. a kell 11.

Äriruumid üldpindalaga 73 m² (tööruumid 63,8 m² ja mõtteline osa üldkasutatavatest ruumidest 9,2 m²) paiknevad elamu keldrikorrusel sissepääsuga hoovist, kuhu sissesõit on tõkkepuudega piiratud. Ruumidel on kasutusluba õmblusateljeena kasutamiseks.

 

Kalevi8_hinnapakkumise_vorm.doc

kalevi8_kindlustusnouded.doc

Kalevi_8_leping_0.doc

Kalevi_8_plaan_0.pdf

Kalevi_8_tingimused_0.doc

Kontakt:

Hilja Torp

Linnavarade osakonna majandamisteenistus,
vanemspetsialist

Tel: 736 1110; 5347 3291;
Hilja.Torp@raad.tartu.ee
Küüni 3 I k ruum 103
Vastuvõtueag: E 15-18; K 8-11

Riia tn 7 äriruumid

Tartu linn annab kirjalikul enampakkumisel üürile Riia tn 7 äriruumid.

Ruumid üldpindalaga 64,8 m² antakse üürile 5 aastaks, alghinnaga 4 eurot/m² kuus, kasutamiseks tööstuskaupade kauplusena või büroona.

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tasuda hiljemalt 15. mail 2017. a Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Riia tn 7 üüri enampakkumine," ja "Mitte avada enne 16.05.2017. a kell 10:10". Pakkumine esitada hiljemalt 16. mail 2017. a kell 10 Tartu LV linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.

Pakkumiste avamine toimub 16. mail 2017. a kell 10:10 Tartu LV linnavarade osakonnas Küüni 1, ruum 115, I korrus.

Äriruumidega saab kohapeal tutvuda 9. mail 2017. a kell 10.

Äriruumid paiknevad elamu I korrusel sissepääsuga tänavalt ja kangialusest.

Riia 7 enampakkumise tingimused
Riia 7 leping

Riia 7 plaan

Hinnapakkumise vorm

Kindlustusnõuded

 

Kontakt:

Hilja Torp

Linnavarade osakonna majandamisteenistus,
vanemspetsialist

Tel: 736 1110; 5347 3291;
Hilja.Torp@raad.tartu.ee
Küüni 3 I k ruum 103
Vastuvõtueag: E 15-18; K 8-11

Roosi 83 lennukiangaar

Lennukiangaari Roosi 83 ainulaadseid ruume on võimalik kasutada ürituste, sündmuste, etenduste ja kontserdite korraldamiseks.

Angaaris on tribüün, kus on istumiseks ruumi kuni 250 inimesele.

Ruumides puudub valgustus ja küte.

 

Roosi 83 angaari plaan

Roosi 83 angaari ristlõige

 

Infot lennukiangaaride kohta saate:

Kaspar Alev

linnavarade osakonna analüütik

kaspar.alev@raad.tartu.ee

+372 7316 294

+372 5242859

Vaade tribüünile
Vaade tribüünile
Vaade tribüüni küljelt
Vaade tribüüni küljelt
Vaade tribüünilt
Vaade tribüünilt
Vaade tribüünile vasakult
Vaade tribüünile vasakult
Ruusi 83 lennukiangaarid
Ruusi 83 lennukiangaarid
Eesruum
Eesruum

Raekoja plats 12

Tartu linn annab suulisel enampakkumisel üürile Raekoja plats 12 äriruumid.

 

Enampakkumise korraldaja on Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Tartu linnavara eeskirjale.

Ruumid üldpindalaga 285,3 m² antakse üürile 5 aastaks, kasutamiseks toitlustusasutusena ja üürnikul on kohustus osutada ruumides igapäevaselt toitlustusteenust, mis muuhulgas seisneb ka sooja toidu pakkumises klientidele, tingimusel et toitlustusasutus suletakse igapäevaselt hiljemalt kell 02:00.

 

Enampakkumise esemeks on I korruse teenindusruumid (üldpindala 134,4 m²), üüri alghinnaga 20 eurot/m² kuus. Tualettruumide ja keldrikorruse ruumide (üldpindala kokku 150,9 m²) üür on 1 euro/m² kuus ja see ei muutu enampakkumise käigus.

 

Enampakkumise tagatisraha 1000 eurot tasuda hiljemalt 25. juulil 2017 Tartu Linnavalitsuse kontole nr EE241010102030232008, viitenumbriga 60109212000001.


Pakkumine esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud "Raekoja plats 12 üüri enampakkumine" ja "Mitte avada enne 27.07.2017 kell 10:10". Pakkumine esitada hiljemalt 27. juulil 2017 kell 10:00 linnavarade osakonda Küüni 1, ruum 101.


Pakkumiste avamine toimub 27. juulil 2017 kell 10:10 linnavarade osakonnas Küüni 5, ruum 115, I korrus.


Äriruumidega saab kohapeal tutvuda  18. juulil 2017 kell 10.

 

Äriruumid paiknevad Raekoja plats 12 hoone I korrusel ja keldrikorrusel sissepääsuga Raekoja platsilt. Ruumides puudub köök. Kui üürnik ehitab omal kulul köögi, siis pikeneb leping tähtaja lõppemisel veel 5 aastaks. Üürnikul ei ole lubatud ruumidesse paigaldada selliseid tehnoseadmeid, mille paigaldamise käigus võidakse kahjustada ruumide võlvlagesid. Ruumide remonditööde teostamisel tuleb järgida  muinsuskaitse piiranguid ja nõudeid projektlahendusele ja mitte kahjustada võlvlagesid.

 

Eenampakkumise tingimused

Ruumide plaan

Muinsuskaitse piirangud

Kindlustusnõuded

Leping

Hinnang köögiventilatsiooni rajamisele

Hinnapakkumise vorm

 

 

Vaade raekojaplatsil
Vaade raekojaplatsil
Sisevaade
Sisevaade
Sisevaade
Sisevaade

Viimati muudetud 19.06.2017