Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°

Bussiliiklus

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Linnaliinid
Hinnad ja soodustused
Tartu bussikaart
Kaug- ja maakonnaliin

Tartu linnaliinide info

Bussikaardi kodulehekülg (pileti ostmine, kaardi isikustamine)

Sõiduplaanid / Nutiseadmetele

Reisiplaneerija / Nutiseadmetele

Bussiliinide kaart
 

Info saamine

Sõiduplaanide ja piletihindade kohta saab teavet e-maili teel tartuinfo@sebe.ee või tasulisel infotelefonil 17 787. Kõne hind on 0,30 €/minut, millele lisandub sõltuvalt helistaja kasutatavast lepingupaketist telefonioperaatori kehtestatud kõnetasu (Telia: 0,3196 €/min, Tele2: 0,30 €/min, Elisa: 0,62 €/min (seisuga 24.03.2016)).

Ööpäevaringne tasuta info- ja abitelefon on 1789 (piletiinfo saamiseks valige klahv 2). Bussikaardi rikete, kaardi blokeerimise ja probleemide korral helista 611 8000 (Ridango) või kirjutage info@pilet.ee.

Bussi unustatud asjad

Kui olete unustanud oma asjad bussi, tuleks ühendust võtta AS Sebe dispetšeriga (tartuinfo@sebe.ee või telefonil 799 3251). Abiks on, kui oskate öelda, mis liinil, kellaajal ja kuhu suunas sõitsite. Kirjeldage esemeid ning jätke oma kontaktandmed.

Üldine

Tartus on 25 bussiliini, mille marsruudi kogupikkus on 491 kilomeetrit. Linna bussiliine teenindab iga päev 51 bussi. 2011. aasta algusest hoiab lepingu alusel Tartu linnaliine käigus AS SEBE. Liiniveo aastane töömaht on 3,6 miljonit liinikilomeetrit.

Alates 2011. aasta märtsist alustas Tartu linnaliinidel tööd Eesti viis esimest keskkonnasõbralikku surugaasibussi. Tartu linnal on siht suurendada linnaliinidel gaasibusside osakaalu. Esialgu kasutatakse bussides kütusena maagaasi. Kui biogaasi tootmine suureneb ning hakatakse seda autokütuseks töötlema, planeeritakse võtta kütusena kasutusele biogaas kui taastuvenergiaallikas. Biometaan on keskkonnasõbralik ja seda saab toota kohalikust toorainest.

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Viimati muudetud 23.11.2017

Bussipiletid ja sooduspiletid

 

  Bussikaardi kodulehekülg

Sõidupilet

Hind
1 sõidu pilet bussijuhilt ostes: €1,50
1 sõidu pilet bussikaardile laetud raha eest ostes: €0,83
Tunnipilet:
Tunnipileti saamiseks peab kaardil olema vähemalt kahe üksikpileti raha. Süsteem registreerib tunnipileti ja kannab ülejäänud raha kaardile tagasi.
€0,96
Päevapilet:
Päevapileti saamiseks peab kaardil olema vähemalt 2,75 €. Süsteem registreerib päevapileti ja kannab ülejäänud raha päeva lõpus tagasi.
€2,11
10 päeva pilet: €7,03
30 päeva pilet: €15,34
90 päeva pilet: €35,15
 
Sooduspilet Hind
1 sõidu sooduspilet õpilasele ja üliõpilasele: €0,51
10 päeva sooduspilet õpilasele, üliõpilasele, riikliku vanaduspensioni saajale ja raske puudega isikule: €3,52
30 päeva sooduspilet õpilasele ja raske puudega isikule: €5,11
30 päeva sooduspilet üliõpilasele ja riikliku vanaduspensioni saajale: €7,67
 

Soodustuse erandid:

 • Tartu linnas on riiklike pensionite saajatel sooduspileti võimalus kehtestatud ainult vanaduspensionäridele, seega töövõimetuspensionäridele see soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.

 • Keskmise puudega isikutele soodustus ei laiene ja nemad peavad ostma täispileti.

Tasuta sõidu õigus linnaliinibussides

Ühistranspordiseaduse järgi on riigisisesel liiniveol (k.a kommertsliinidel) tasuta sõidu õigus:

 • eelkooliealistel lastel;

 • puuetega kuni 16-aastastel;

 • sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

 • raske nägemispuudega isikutel;

 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;

 • nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

 

Tartu linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem” järgi on Tartu linna sisesel avalikul bussiliiniveol (v.a kommertsliinidel) täiendavalt tasuta sõidu õigus isikutel, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn:

 • 65-aastastel ja vanematel isikutel (tasuta sõidu õigust kontrollitakse isikut tõendava dokumendi alusel Raekoja infokeskuse I korrusel ja väljastatakse bussikaart);

 • raske liikumisfunktsiooni puudulikkusega  isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse alusel Raekoja infokeskusest);

 • perekondadel, kus on neli või enam kuni 19-aastast last (bussikaardi saab lapsevanema isikut tõendava dokumendi alusel linnamajanduse osakonnast, Raekoja plats 3, ruum 210);

 • hoolekandeasutuses viibivatel lastel (tasuta sõidu õigus määratakse linnamajanduse osakonnas, Raekoja plats 3, ruum 210);

 • puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata, väljastatavale bussikaardile kirjutatakse „+1”).

 

Eesti Vabariigi 03.09.2015. a määruse nr 90 järgi saab represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isik taotleda sõidusoodustust.

Tähelepanu! Sõidusoodustus ei laiene töövõimetuspensionäridele ja keskmise puudega isikutele, nemad peavad ostma täispileti.
 

Bussitrahvid

Ühistranspordiseaduse § 67 lg 1 p 1 järgi peab ühissõiduki kasutamiseks olema kehtiv pilet, vajadusel tuleb pilet kompostriga märgistada, vastava seadme olemasolul registreerida või muul ettenähtud viisil kehtivaks muuta.

Kehtiva piletita sõidu eest on rahatrahv 3–10 trahviühikut, s.o 12–40 eurot.


Juhul kui teile on koostatud väärteoprotokoll, on teil võimalik esitada vastulause 15 päeva jooksul.
 

Kui teile on määratud rahatrahv, on võimalik taotleda rahatrahvi maksetähtaja pikendamist.
 

 • Rahatrahvi tasumise maksetähtaja pikendamise taotlus (doc) (pdf)

Vastulauset ja taotlusi saab esitada Tartu infokeskusesse (Raekoda, I korrus) või e-posti aadressil vtm@raad.tartu.ee.

 

Piletimüügi punktid

Bussikaarte ja -pileteid saab osta R-Kioskitest, Selveritest, Rimist, Prismast, Omniva postiasutustest, Tartu bussijaamast (T-Pilet), linnavalitsuse infokeskusest raekojas jm.

Vaata müügikohtade nimekirja.

Bussikaardi kodulehekülg

Vaata veel

OÜ Automen kommertsliinil nr 37 on pileti hind 1 euro.

Bussipiletite hinnad on kehtestatud Tartu linnavolikogu määrusega 2015. aastal.

Viimati muudetud 31.10.2017

Elektrooniline bussikaart

Bussikaardi kodulehekülg (pileti ostmine, kaardi isikustamine)

Ööpäevaringne tasuta info- ja abitelefon 1789 (piletiinfo saamiseks valige klahv 2). Rikete, kaardi blokeerimise ja probleemide korral helista 611 8000 (Ridango) või kirjutage info@pilet.ee.

NB! Kui klient soovib kaarti nt lahti isikustada või on ekslikult vale perioodipileti ostnud ja soovib seda tühistada, siis seda saab teha allkirjastatud avalduse alusel aadressilt info@pilet.ee. Avaldus peab sisaldama panga andmeid, panga nime, saaja nime, konto IBAN nr ning selgitust. Selgitusse lisada võimalikult palju infot, mis kiirendab juhtumi lahendamist: nt kust pilet osteti, missugune pilet osteti, kuupäev, kellaaeg (kasvõi umbmäärane), kaardi number või isikukood, mis numbriga bussis juhtum aset leidis jne. Lihtsalt info küsimise korral pole allkirjastatud avaldust vaja.

2015. aasta 1. septembrist tulid Tartu linnaliinibussides kasutusele uued elektroonilised bussikaardid – kontaktivaba kiibiga plastikkaardid ja kleebised, mida tuleb bussi sisenedes viibata bussiuste juurde paigaldatud seadme ehk tuvasti juures, kuni kostab helisignaal.

Tartu bussikaarti saab kasutada ka Tartumaal, Tallinnas,  Narvas, Rakveres, Sillamäel. Samuti Harju, Lääne-Viru, Hiiu, Saare,  Valga ja Põlva maakonnas ning Go Busi kaugliinidel.

Loe lähemalt 

Õpilaspilet bussikaardina

Õpilased saavad bussikaardina kasutada uut kontaktivaba kiibiga Tartu õpilaspiletit, mille väljastavad koolid ja mis on isikustatud.

Kui õpilaspilet on bussikaardina kasutusele võtmiseks valmis, tuleb kaardiga seotud kontole kanda raha või osta perioodipilet. Pileti saavad õpilased osta alates bussikaardi kodulehelt. Pileti ostmisel tuleb lisada õpilase isikukood.

Loe lähemalt 

Mitte tartlasele

Bussikaart on mugav viis Tartu ühistranspordi kasutamiseks. Kuidas saavad bussikaarti kasutada väljaspool Tartut elavad inimesed ning kuidas pärast Tartu külastamist kaardile jäänud raha tagasi saada?

Loe lähemalt 

Üliõpilastele

Üliõpilased saavad soodustusega sõidu õiguse järgnevate dokumentidega:

 • isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga e-pileti ostmiseks (kui üliõpilase elukoht on rahvastikuregistris Eesti Vabariik ja kuulub EHIS andmebaasi);
 • Eesti Vabariigis väljastatud üliõpilaspilet või sellega võrdsustatud kaart (ISIC Tudeng kaart, ISIC MasterCard Tudengikaart).

Kui isik mingil perioodil ei ole kuulunud EHIS-e andmebaasi (nt on lõpetanud gümnaasiumi ja asub õppima ülikooli, on vahetanud ülikooli) ja soovib talle antud soodustusi kohe kasutada, tuleb oma kaardi andmeid uuendada ehk kaart isikustada.

ISIC kaart tuleb isikustada veebis: tartu.pilet.ee/tickets/isic.

Kui mingil põhjusel õpilane oma kaardi andmeid ei uuenda, siis hiljemalt ühe kuu jooksul kaardi andmed uuenevad automaatselt.

Juhend välistudengile ja -õpilasele

Välisõpilased ja välisüliõpilased saavad Tartu bussikaarti kasutada samadel alustel ja sama hinnakirjaga kui väljaspool Tartut elavad inimesed.

Euroopa Liidu kodanikud, kes asuvad Eestisse elama, peavad end kohalikus omavalitsuses (KOV-s) arvele võtma, mille järel saavad nad Eestis elamisõiguse ning lisaks saavad taotleda ID-kaarti, millele märgitakse „EL kodanik”. Mõlemal juhul kantakse isikud rahvastikuregistrisse, nad saavad endale isikukoodi ning neil on võimalik bussikaarti isikustada ja taotleda soodushinnaga sõidupiletit.

Soodustused kehtivad vaid Eestis väljastatud tõenditega

Loe lähemalt

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvatest küsimustest saate täpsemalt teada, kuidas osta, isikustada bussikaarti ning sellele raha laadida, millised on hinnad ja soodustused ning millistel juhtudel saab tasuta sõita. Lisaks on ka vastused küsimustele, kuidas bussis bussikaarti kasutada jpm.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 11.10.2017

Kaug- ja maakonnaliin

Maakonnaliin

Maakonnaliinide info ja sõidugraafikud on kättesaadavad leheküljel peatus.ee

 

Kaugbussiliinide piletiinfo ja broneerimine

Kaugbussiliinide piletiinfot jagavad ja broneerimist võimaldavad järgmised veebikeskkonnad:


 Tpilet
 Peatus.ee
 Ecolines
 Lux Express

 

Kaugliinide sõiduplaani kooskõlastus

Kaugliinide sõiduplaanide kooskõlastamisega tegeleb liikluskorraldusteenistus.

 

Kontakt:

Raekoja plats 3 II korrus, tuba 209

736 1129

faks 736 1240

NB! Kaasa palume võtta liini sõiduplaani.

Viimati muudetud 05.01.2017