Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-20°

Ehitusjärelevalve

Ehitusjärelevalve
Probleemsed ehitised Tartus
Kontaktid

Ehitusjärelevalve

Tartu linnavalitsuse ülesanne on teha Tartu linnas riiklikku ehitusjärelevalvet.

Selleks kontrollitakse:

  • omavolilist ehitustegevust ja ehitisi,

  • ehitise kasutusotstarbest tulenevalt selle korrashoidu ja kasutamise nõuetele vastavust,
  • kasutusloa või -teatiseta ehitisi,
  • ehitiste sihipäratut kasutamist,
  • ajutiste ehitiste kasutusloa või -teatise tähtaegu ning tähtaegset lammutamist või teisaldamist.

Järelevalvet tehakse ehitistele, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele.

Kontrollitakse:

  • ehitise vastavust kinnitatud ehitusprojektile,

  • ehitise või ehitamise nõuetele vastavust,

  • esitatud andmete vastamist tegelikkusele,
  • kasutuseelset ohutust ning jälgitakse kasutusotstarbe nõudeid.

Riiklikku järelevalvet teevad arhitektuuri- ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse töötajad neljas piirkonnas järgmiselt:

I piirkond:  raudtee, Riia tn, Narva mnt ja linna põhjapiiri vaheline ala. Järelevalvet teeb Kenno Kaldoja.
II piirkond: Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vaheline ala. Järelevalvet teeb Rein Rikas.
III piirkond: Riia tn, Emajõe parema kalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vaheline ala. Järelevalvet teeb Annika Adamson.
IV piirkond: Emajõe vasaku kalda, Narva mnt ning linna idapiiri vaheline ala. Järelevalvet teeb Kaido Ilves.

Tartu ehitusjärelvalve piirkondade kaart
Tartu ehitusjärelvalve piirkondade kaart

Viimati muudetud 11.01.2017

Tartu linna probleemsete ehitistega krundid

Aleksandri_41_43_060.jpg
Aleksandri 41/43

Baeri_4_050.JPG
K. E. von Baeri 4

Fortuuna_17_010.JPG
Fortuuna 17

Fortuuna_18_010.JPG
Fortuuna 18

Haava_7_7A_010.JPG
A. Haava 7/7A

Herne_24_010.JPG
Herne 24

Jaama_71_010.jpg
Jaama 71

Kabeli_5A_080.JPG
Kabeli 5A

Kastani_115A_210.JPG
Kastani 115A

Kreutzwaldi_54_020.JPG
F. R. Kreutzwaldi 54

Liivi_1_010.JPG
Liivi 1

Lossi_30_32_030.JPG
Lossi 30/32

Viimati muudetud 11.01.2017

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5 II k ruum 227

E 15-18, K 8-10

Annika Adamson - ehitusjärelvalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine

736 1318

527 1815

Küüni 5 II k ruum 226

E 15-18, K 8-10

Kenno Kaldoja - ehitusjärelvalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5 2. korrus ruum 225

E 15-18, K 8-10

Rein Rikas - ehitusjärelvalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1251

503 9836

Küüni 5 II k tuba 226

E 15-18, K 8-10

Kaido Ilves - ehitusjärelvalve vanemspetsialist

Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Emajõe vasakkalda, Narva mnt ning linna idapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1277

516 3159

Küüni 5 II k tuba 228

E 15-18, K 8-10

Kiirlingid