Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
16°

Ettevõtluse osakond

Ettevõtluse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1192
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid
evo_tunnuspilt.jpg
Ettevõtluse osakond

Osakonna ülesandeks on kaubandusjärelevalve korraldamine, ettevõtteregistri pidamine, hooajalise müügi korraldamine, laatade korraldamine, ettevõtjate nõustamine, parimate teenindajate ja ettevõtjate tunnustamine, ettevõtluskliimat iseloomustavate näitajate kogumine ja analüüsimine, täiendavate finantseerimisvõimaluste otsimine, ettevõtlusalaste seminaride, teabepäevade, ettevõtlusnädala ja ärikontaktpäevade korraldamine, koostöö ettevõtluse tugistruktuuride ja organisatsioonidega jm.

Vaata lähemalt
registriteenistus_tunnuspilt.jpg
Registriteenistus

Teenistuse ülesandeks on rahvastikuregistri pidamisega seotud ülesannete täitmine, elukohateadete vastuvõtmine ja elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine või muutmine, isikukoodi moodustamine Euroopa Liidu kodanikele, statistiliste väljavõtete tegemine rahvastikuregistri andmete põhjal jm.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 16.05.2017

  • Informatsiooni ettevõtluse valdkonna asjaajamise ning toetus- ja arendusvõimaluse kohta ning ettevõtluskeskkonnast leiate valdkonnast "Ettevõtlus".

  • Elukoha registreerimisega seotud toimingute kohta leiate infot rubriigist "Registreeru tartlaseks".

Viimati muudetud 03.01.2017

Malle Blumenau - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Projektide algatamine ja koordineerimine. Koostöö ettevõtluse tugistruktuuridega.

736 1191

501 0239

Küüni 5 II k ruum 229

E 14-18; K 9-12

Alo Lilles - ettevõtluse arengu peaspetsialist

Ettevõtluse arenguga seotud küsimustega tegelemine. Projektide juhtimine ja koordineerimine. Linna osalusega rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine. Ettevõtlust tutvustavate esindusmaterjalide ettevalmistamine. Koostöö korraldamine ettevõtluse tugistruktuuridega. Informatsiooni uuendamine kodulehel.

736 1196

5645 2311

Küüni 5 II k ruum 229

-

Siim Espenberg - ettevõtluse arengu peaspetsialist

Tartu linna ettevõtluse arenguga seotud küsimustega tegelemine. Arengukava täitmise jälgimine. Välisprojektide taotluste koostamise algatamine ja läbiviimine. Ettevõtlust tutvustavate esindusmaterjalide ettevalmistamine. Koostöö arendamine ettevõtluse tugistruktuuridega. Informatsiooni uuendamine kodulehel.

736 1193

526 2195

Küüni 5 II korrus ruum 233

-

Ene Palu - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Kaubandustegevuse järelevalve. Ettevõtete kustutamine ettevõtteregistrist.

736 1198

5345 6566

Küüni 5 II k ruum 230

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Merle Pau - kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Kaubandustegevuse järelevalve teostamine. Hooajalise müügi korraldamine. Ettevõtjate nõustamine kaubandustegevuse valdkonnas. Ilutulestiku korraldamiseks loa andmine

736 1195

-

Küüni 5 I k ruum 231

E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12

Marilin Kroon - ettevõtluse arengu spetsialist

Ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamine. Projekti "Tartu hea teeninduse linn" koordineerimine. Laatade korraldamine

736 1194

-

Küüni 5 II k ruum 233

-

Maigi Külvik - spetsialist

Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, osakonna juhataja tehniline teenindamine.

736 1192

-

Küüni 5 II k ruum 229

-

Registriteenistus

Viivi Maremäe - juhataja

Andmevahetuse korraldamine teiste asutustega. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel. Elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel.

736 1139

527 0282

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Marko Mängli - peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine.

736 1140

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Eve Meoste - spetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1143

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Maie Tamm - spetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15