Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
10°

Rahvusvahelised projektid

Ettevõtluse osakond
Küüni 5 II korrus, 51004 Tartu
736 1192
 

Käimasolevad projektid
Lõppenud projektid

Käimasolevad projektid

EmpInno

Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions

Programm: Interreg BSR
Projekti kestus: 2016–2019
Projekti eelarve: 3 051 841,30 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 113 736,25 eurot)

Projekti eesmärk on rakendada ja parendada Euroopa keskmise suurusega linnades ja regioonides nutika spetsialiseerumise strateegiaid ning seeläbi parandada linnade majandusnäitajaid. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Tartul on võimalik jagada oma kogemusi Tartu Teaduspargi algatatud nutika spetsialiseerumise strateegia osas ning saada teadmisi teistes Euroopa linnades kasutatud strateegiate rakendatavuse kohta. Lisaks näeb projekt ette ka vahendid kohapealsete nutikate strateegiate rakendamiseks.

Projekti tegevused

1. Tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
2. Tartu IT ja biotehnoloogia ettevõtete delegatsioonid partnerregioonidesse.
3. Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia rakendamine.

Partnerid

Juhtpartner: Rostock Business and Technology Development GmbH

 • South Denmark European Office
 • Business Support Organization KiWi GmbH
 • Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
 • Lubelskie Voivodeship
 • Foundation for Lubelskie Development
 • Kaunas Science and Technology Park
 • Riga Planning Region
 • Tartu Teaduspark
 • Tartu Linnavalitsus
 • Prizztech Ltd
 • Regional Council of South Ostrobothnia
 • Östergötland County Council/Region Östergötland
 • Gävleborg County Council
 • D2i – Design to innovate
 • Mikkeli University of Applied Science

Lisainfo:

Siim Espenberg

tel 736 1193

e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

Inno Infra Share

Sharing strategies for European Research and Innovation Infrastructures

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve:
1 632 694 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 117 420 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni infrastruktuuride jagamist ja koostööd ning seeläbi avaldada mõju nii regioonile tervikuna kui parandada VKEde majandusnäitajaid. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Projekti tegevused

1. Kogemuste vahetamine ja elujõuliste ärimudelite loomine TAI taristu jagamiseks.
2. Juhtimisvahendite disainimine ja testimine, et luua paremad võimalused TAI taristu jagamiseks üle regioonide.
3. Piiriülese TAI taristu loomine ning selle avamine väikse ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele.

Partnerid

Juhtpartner: ASTER Stock Joint Consortium

 • Brainport Development
 • Vidzeme Planning Region
 • Flanders Make
 • Region Skane
 • Brno University of Technology
 • Chemnitz University of Technology
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles
tel 736 1196
e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Innova Foster

Fostering startup & innovation ecosystems in Europe

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2020
Projekti eelarve:
1 267 899 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 142 100 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada regioonide poliitikainstrumente ja programme, et toetada noorte VKE-de (kuni 5 aastat vanad ettevõtted) arengut, kasvu ja innovatiivsust. Projekti oluline osa on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete jagamine.

Projekti tegevused

1. Huvigruppide identifitseerimine.
2. Tutvumine partnerregioonide strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest.
3. Tegevusplaani koostamine.
4. Tegevusplaanide rakendamise jälgimine.

Partnerid

Juhtpartner: INCYDE Foundation

 • Torun Regional Development Agency
 • Oldham Metropolitan Borough Council
 • Scientific Research Centre Bistra Ptuj
 • Malta Enterprise
 • Cork City Council
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

RELOS3

From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies

Programm: Interreg Europe
Projekti kestus: 2017–2021
Projekti eelarve:
1 413 237 eurot (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 140 442 eurot)

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida erinevatest Euroopa regioonidest edulugusid targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta, et saadud kogemusi kasutada partnerregioonide majanduse arendamiseks. Lisaks on eesmärgiks tähtsustada kohaliku tasandi rolli EL-i struktuurivahendite kasutamisel piirkondade arendamiseks.

Projekti tegevused

1. Parimate praktikate leidmine partnerregioonidest ja mujalt Euroopast targa spetsialiseerumise strateegiate rakendamise kohta.
2. Kogemuste vahetamine ja võimaluste leidmine strateegiate rakendamise parendamiseks.
3. Info jagamine huvigruppidega.
4. Tegevusplaani koostamine.
5. Tegevusplaani rakendamise seire.

Partnerid

Juhtpartner: Economic Development Agency of Sabadell

 • Metropolitan City of Bologna
 • Wielkopolska Region
 • Local authority of Emmen
 • Malta Enterprise
 • Region of Western Macedonia
 • Tartu Linnavalitsus
Uudised

Koduleht

Lisainfo:

Siim Espenberg

tel 736 1193

e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

 

Viimati muudetud 05.09.2017

Lõppenud projektid

UPSIDE

UPSIDE - User-driven Participatory Solutions for Innovation in Digitally-centred Ecosystems

Programm: Seventh Framework Programme (FP7)

Prioriteet: FP7 Cooperation
Projekti kestvus: juuli 2013 – juuni 2016
Projekti eelarve: 3 048 593 EUR (sh Tartu Linnavalitsuse eelarve 66 720 EUR)

Projekti UPSIDE fookuses on majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tekib kasutajaid kaasavate lahenduste arengust digitaalsetes ökosüsteemides. Projekti eesmärk on klastrite ja eluslaborite arengule kaasa aidata ning panustada kasutajaid kaasavate lahenduste suuremale tekkele digitaalsetes ökosüsteemides, mille tulemusel kasvab nii majanduslik kui ka sotsiaalne heaolu. Projekti laiem eesmärk on parandada koostööd teadus- ja arendusasutuste, innovaatiliste ettevõtete, KOV-ide ja kodanike vahel.

Projekti tegevused

 • Klastrite edutegurite analüüsimine.

 • Ühise tegevusplaani (Joint Action Plan) koostamine.

 • Tegevusplaani jaoks vajalike (poliitika)meetmete arendamine koostöös valdkondlike ekspertidega.

 • Rahvusvahelise koostöö edendamine.

 • Mentortegevuste soodustamine.

Projekti koduleht

 

Partnerid

Juhtpartner: CyberForum e.V (Saksamaa)

 •  Stadt Karlsruhe (Saksamaa)

 • Inno AG (Saksamaa)

 • Stiftelsen Elektronikcentrum i Kista (Rootsi)

 • Baltic Innovation Agency OÜ (Eesti)

 • Tartu linnavalitsus

 • E-Zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih resitev (Sloveenia)

 • Mestna obcina maribor (Sloveenia)

 • Metropoolregio Eindhoven (Holland)

 • Technische Universiteit Eindhoven (Holland)

 • Living Labs Global (Taani)

 • Bevel AB (Rootsi)

 • Interactive Institute Swedish ICT AB (Rootsi)

 • Stockholms Universitet (Rootsi)

   

Lisainfo:
Siim Espenberg
tel 736 1193
e-post Siim.Espenberg@raad.tartu.ee

Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes

Programm: Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Projekti kestus: juuni 2016 – detsember 2016
Projekti eelarve: 7400 eurot

 

Õppereisidelt on plaanis saada ideid Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna pakutavate teenuste arendamiseks, õppides Põhjamaade kogemustest. Täiendavalt tugevnevad Tartu ja Põhjamaade sidemed ettevõtluse arendamise valdkonnas.

 

Tegevused

1. Õppereis Reykjavíki (kohtumised sealsete inkubaatorite, kiirendite, klastrite ja muude ettevõtluse arendamise organisatsioonide esindajatega).

2. Õppereis Oulusse (kohtumised sealsete inkubaatorite, kiirendite, klastrite ja muude ettevõtluse arendamise organisatsioonide esindajatega).

Lisainfo:
Alo Lilles

tel 736 1196

e-post Alo.Lilles@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 14.04.2017