Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Heakord

Linnamajanduse osakond
736 1270
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
 

Heakorra üldinfo
Tartu heakorratalgud

Heakord

Üldinfo

Tartu linna avalike parkide, teede ja bussipeatuste heakorra eest hoolitseb linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistus.

Kinnistuomanikud peavad kinnistu eest hoolitsedes täitma heakorra- ja jäätmehoolduseeskirja ning ehitusseadustikuga kehtestatud nõudmisi:

  • Puhastage oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest ja tõrjuge kõnniteelt libedus kaheksa tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest. Lund ei tohi sõiduteele loopida!

  • Kasutage libeduse tõrjeks liiva, graniitsõelmeid või kloriide. Graniitsõelmete läbimõõt võib olla maksimaalselt 6 mm. Majaomanike ühing koostöös linnavalitsusega on kõnniteede liivatamiseks mõeldud liiva toonud erinevatesse kohtadesse kogu linnas.
  • Eemaldage katustelt lumi ja jääpurikad.
  • Koristage krundile sattunud jäätmed ja praht ära.
  • Pühkige talvised libedustõrje materjalid kõnniteelt kokku.
  • Lõigake kõnniteedel liikumist takistavate puude ja põõsaste oksad ära.
  • Pügage hekk ja riisuge lehed.
  • Niitke rohi ära (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm).
  • Kinnitage hoone tänavapoolsele seinale või krundi piirdele nähtavale kohale silt hoone numbriga ja kontrollige, et number oleks ööpäev läbi näha.
  • Ärge põletage jäätmeid, sh ka aiajäätmeid (oksi, puulehti jmt). Lehti, oksi jm aiaprahti võetakse tasu eest vastu Tartu jäätmejaamades

Heakorraeeskiri
Jäätmehoolduseeskiri
Ehitusseadustik

Linnatänavate heakord ja hooldus

Läänepiirkonna (Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest lääne poole) pea- ja bussiliiklusega tänavate sõiduteede talihooldust teeb Tänavapuhastuse AS:

ööpäevane valvetelefon 510 5270 

e-post tartu@tap.ee

Idapiirkonna (Narva mnt, Riia tn ja Võru tn joonest ida poole, koos piiritänavatega) pea- ja bussiliiklusega tänavate talihooldust teeb AS Eesti Keskkonnateenused:

ööpäevane valvetelefon 503 6046

e-post tartu@keskkonnateenused.ee

 

Vaata teehoolde piirkondi kaardilt!

Kõrvaltänavate hooldus

1., 2., 3., 4. ja 5. piirkonnas: AS Eesti Keskkonnateenused (tel 503 6046, e-post tartu@keskkonnateenused.ee).

Vaata piirkondi kaardilt!

Bussiootekohtade hooldus

Idapiirkonnas hooldab bussiootekohti AS Eesti Keskkonnateenused (tel 503 6046, e-post tartu@keskkonnateenused.ee) ja läänepiirkonnas Tänavapuhastuse AS (tel 510 5270, e-post tartu@tap.ee).

Tee seisundinõuded

Tänavate hooldusfirmad

Kinnistuomanike puhastusaladel asuvate kõnniteede ja muude teede koristamist on võimalik kokku leppida järgmiste firmadega:

Ettevõtetel, kes hooldavad tänavaid ja soovivad oma andmeid siin lehel avaldada, palume ühendust võtta e-posti aadressil infokeskus@raad.tartu.ee

Tänavate puhastusgraafikud

Aastaringne hooldus (pea-, jaotus- ja bussiliiklusega tänavad):

Läänepiirkond (vaata puhastusgraafikut): Tänavapuhastuse AS, tel 510 5270, e-post tartu@tap.ee.

Puhastusmasinad koristavad läänepiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Idapiirkond (vaata puhastusgraafikut): AS Eesti Keskkonnateenused, tel 503 6046, e-post tartu@keskkonnateenused.ee.

Puhastusmasinad koristavad idapiirkonnas puhastuspäeval 24 h jooksul, hiljemalt järgmise päeva kella 8-ks. Selleks, et tänavaid võimalikult tõhusalt koristada saaks, tuleb kõik autod puhastuspäeval mujale parkida. Täpsema info puhastusmasinate liikumise kellaaegade kohta saab piirkondade info juurde lisatud kontaktnumbritelt.

Tartu heakorratelefon 1789

Alates 2004. aastast on Tartul heakorratelefon 1789 (või 736 1343), millele helistades saab teada anda linnas esinevatest heakorraprobleemidest. Lisaks helistamisele saab saata sõnumi numbrile 1789, meili aadressile 1789@tartu.ee või jätta oma teade kodulehele: https://www.tartu.ee/et/heakorratelefon.

Viimati muudetud 10.05.2017

Head mõtted sünnivad puhtas linnas!

Igal kevadel kutsutakse tartlasi oma koduümbrust korrastama ja linna heakorratalgutel kaasa lööma. Traditsioon sai alguse 1998. aastal ja on linnaelanike seas väga populaarne. Heakorratalguid korraldab linnamajanduse osakond, kes jagab talgulistele töövahendeid ning toetajate abiga ka kehakinnitust ja parimatele auhindu.

Korteriühistud saavad osaleda kampaanias „Hoolas ühistu”.

Talgute eestvedaja on linnamajanduse osakonna linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg, kellega võib talgutest osavõtusoovi korral ühendust võtta telefonil 503 7215 või e-posti teel madis.tammeorg@raad.tartu.ee.

Tartu heakorratalgud 2017

Tartu linn kutsub juba 20. korda linnarahvast osalema kevadistel heakorratalgutel, mis tänavu kestavad 24. aprillist 7. maini.

Lisaks oma koduümbruste korrastamisele oodatakse tartlasi kaasa lööma ka ülelinnalistel koristustöödel, mille käigus puhastatakse linnale ja riigile kuuluvad hoolduslepinguta alad.

Talgutele saab registreeruda telefonidel 736 1267, 503 7215 või e-posti aadressil Madis.Tammeorg@raad.tartu.ee.

Igale talguseltskonnale antakse jõukohane objekt ja lepitakse kokku tööde aeg. Linnavalitsuse poolt on töövahendid ja kehakinnitus ning tublimaid talgulisi ootavad ka auhinnad.

Linna toetavad talgutel A. Le Coq, Eesti Leivatööstus ja Rannarootsi.

Meeldetuletuseks kevadiste koristustööde tegijatele:

Tartu jäätmejaamadesse (Turu 49 ja Jaama 72c)  saab tasuta anda vanapaberit, vanametalli, pakendijäätmeid, elektroonikaromusid (vanad telerid, külmikud jms), suuremõõtmelisi esemeid ja ohtlikke jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu ka suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid, biolagunevaid aiajäätmeid ja eterniiti.Turu 49 jäätmejaam on avatud E–R 10–18 ja L, P 10–16, tel 742 1398 ja 524 1544;
Jaama 72c jäätmejaam on avatud E-R 10-18 ja L, P 10-16, tel 1919 ja 5196 7097.
Jäätmejaamad on suletud riiklikel pühadel.

Tartu Taaskasutuskeskus (Tuglase 2) võtab vastu majapidamises mittevajalikke kasutuskõlblikke esemeid (välja arvatud riided ja jalanõud). Võimalik tellida transporti. Keskus on avatud: E–R 10–18, L 9–15, tel 501 8015 ja 5344 7403, e-post: info@taaskasutuskeskus.ee

Tartu Majaomanike Ühingu Korduvkasutuskeskus (Jaamamõisa 30) võtab vastu koduse majapidamise esemed (v.a riided). Keskusest saab tellida ka transporti. Avatud: T–R 11–18, L 10–15, tel 553 6111.             

Tartu Uuskasutuskeskus (Riia 11) võtab vastu koduses majapidamises ülejäävaid esemeid ja puhtaid kasutamiskõlblikke riideid ja jalanõusid. Saab tellida ka transporti.  Avatud: E–R 10–18, L 10–16, tel 5553 0288,                                     
e-post: tartu@uuskasutus.ee

Tartu heakorratelefon 1789 ootab igal ajal teateid probleemidest linnakeskkonnas Infot saab edastada SMS-ga numbrile 1789, e-kirjaga aadressil 1789@tartu.ee või kodulehe aadressil www.tartu.ee/1789.

Lisainfo:
talguinfo -  linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg, tel 503 7215
jäätmeinfo - keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 7361 248, 505 1087

Viimati muudetud 22.04.2017