Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Holmi kvartali arhitektuurivõistlus

Arhitektuuri ja ehituse osakond

736 1238
aeo@raad.tartu.ee

Küüni 5, 51004 Tartu

Holmi kvartali avalik arhitektuurivõistlus

Üldised linnaruumilised suundumused Tartus pole seni kesklinna taastihendamise ideed toetanud. Säilinud on pidev diskussioon, kuid ometigi on paljud avalikku teenust pakkuvad hooned ja funktsioonid liikunud linna äärealadele. Arhitektuurivõistluse eesmärk on selle trendi muutmine, pakkudes välja parima paindliku planeeringulahenduse Holmi kvartali uushoonestamiseks. Võistlusala asub Tartu Emajõe vasakkaldal Ülejõe linnaosas, olles piiritletud lõunast/läänest Emajõega, idast Narva maanteega ning põhjast olulise kergliiklustänavaga jõe vasak- ning paremkalda vahelisel suunal (Raekoja platsilt Raatuse tänavani). Võistlustöö peab tuginema kesklinna üldplaneeringule ja on aluseks võistlusjärgselt koostatavale detailplaneeringule. Eesmärk on leida parim mahuline ja logistiline lahendus.
Võistlus on üheetapiline avalik ideevõistlus. Tegemist on planeeringulahenduse ideevõistlusega.


Hindamiskriteeriumid:

  • Lahenduse arhitektuurne kvaliteet, funktsionaalsus ja vastavus lähteülesandele.

  • Lahenduse terviklikkus ja keskkonda sobivus, arhitektuurse lahenduse värskus ja tänapäevasus.

  • Lahenduse otstarbekus ja teostatavus.

Võistluse ajakava:

  • Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. juuni 2017. Töö tuleb tuua või saata posti või kulleri teel aadressile: Küüni 5, Tartu hiljemalt kell 16.00. Juhul kui töö saadetakse postiga, peab saadetis jõudma samaks ajaks.

  • Võistlustöö hindamine žürii poolt lõpeb hiljemalt 22. juuni 2017  võitjate väljaselgitamisega ja märgusõnade avaldamisega meedias. NB! Tulemuste väljakuulutamine lükkub edasi kuni 12. juulini 2017.

  • Ümbrike avamise tseremoonia täpne aeg teavitatakse võitjate väljaselgitamise ja märgusõnade avaldamise teadetes.

Võistluse korraldaja on Tartu Linnavalitsus

Ideekonkursil võistlustöö esitanud osalejatele preemiad on järgmiselt:
1. koht - 10 000 eurot, 2. koht - 7000 eurot ja 3. koht - 5000 eurot.

 

Esimese koha preemia maksab võistlustöö autoritele välja Eesti Kultuurkapital; teise ja kolmanda koha preemiad maksab välja Tartu linn.

 

Ideevõistluse kavandite hindamiseks on moodustatud žürii järgmises koosseisus: Jarno Laur (abilinnapea, žürii esimees), Tõnis Arjus (linnaarhitekt), Margit Mutso (Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige), Tiit Trummal (Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige), Peeter Pere (Eesti Arhitektide Liidu poolt nimetatud liige). Ideevõistluse žürii sekretär on Tiit Sild.

 

Tartu linnas Ülejõel asuva Holmi kvartali avaliku arhitektuurivõistluse ülesanne

Lisad

Võistlusala
Võistlusala

Võistlustööd ja ideekonkursi tulemus

Holmi kvartalile pakkus parima planeeringulahenduse võistlustöö nimega “Emajõgi”, mille autorid on AB Ansambel OÜ arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik.

Teise koha sai töö märgusõnaga “Atlantise plats” (Villem Tomiste, Stuudio Tallinn)

Ergutuspreemiad anti võistlustöödele “Luts ja Simm” (Alver Arhitektid OÜ) ja “Roheline” (Kolm pluss üks OÜ)

Konkursile esitati veel järgmised tööd:

AB Ansambel OÜ arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik. Foto: Ove Maidla
AB Ansambel OÜ arhitektid Toivo Tammik ja Veiko Vahtrik. Foto: Ove Maidla

Vaateid Holmi kvartali arhitektuurivõistluse töödest

08.06.2017

Viimati muudetud 18.07.2017