Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kaasamine Tartus

Tartu Linnavalitsuse
avalike suhete osakond
736 1345

aso@raad.tartu.ee

Vastavalt Tartu linna arengudokumentidele lähtutakse Tartu linna juhtimisel järgmistest põhimõtetest: avatus, osalus, innovatiivsus, sünergia ja säästlikkus. Osaluse all peetakse silmas linlaste laialdast kaasamist otsustusprotsessidesse. Eeldatakse kogukonnaliikmete vastutustunne linna arengu eest ning nende osalemist oma elukeskkonna kujundamises.

Kaasamine erinevates eluvaldkondades on lisatud linna arengudokumentidesse, kuid lisaks on kaasamise teemat Tartus ka laialdaselt arutatud (nii poliitilisel tasemel kui ka vabakonnaga) ja selles osas mitmeid olulisi samme astutud.

Tartu järgib kaasamisel ka riiklikke õigusakte, mis kohustavad linnaelanikke erinevate strateegiate, planeeringute ja eelnõude koostamisse kaasama, kuid ei piirdu vaid seadusest tuleneva kaasamiskohutusega, vaid kutsub linlasi kaasa rääkima neil teemadel, kus linlaste tagasiside ja ettepanekud on vajalikud, et teha paremaid otsuseid.

Tartu järgib oma tegevustest ka Vabariigi Valitsuse koostatud kaasamise head tava, mis näeb ette, et eelnõu või muu küsimuse ettevalmistamisse kaasatakse asjasse puutuvad huvirühmad.

Kaasav eelarve

Kõige enam tähelepanu pälvinud kaasamisprojekt Tartu on kaasav eelarve. Pilootprojektiga alustas Tartu 2013. aastal, kui koostöös e-Riigi Akadeemiaga koostati Tartu jaoks sobiv mudel kaasava eelarve korraldamiseks. Hiljem kohendati seda mudelit veelgi kaasavamaks ja sisukamaks, korraldati hulgaliselt arutelusid ja täiendati hääletusprotsessi. Tartu eeskuju järgisid paljud teisedki Eesti linnad, kes võtsid Tartu mudeli ka oma kaasava eelarve protsessi aluseks.

Vaata täpsemalt Tartu kaasava eelarve kohta.

Avatud valitsemise suunas

Tartu koos mitmete teiste omavalitsustega osales projektis "Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes", mille fookuses oli läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise areng kohalikul tasandil. E-Riigi Akadeemia juhitud projektis oli vabaühenduste esindajatena kaasatud ka EMSL ja Linnalabor.

Volikogu juures tegutses aastatel 2014–2015 kaasava linnajuhtimise ajutine komisjon, mille eesmärk oli töötada välja Tartu kaasava linnajuhtimise tegevuskava. Komisjoni ajendas looma soov muuta Tartu linna juhtimine avatumaks ja vastata paremini aktiivsete linnakodanike ootustele. Komisjon esitas oma töö lõpptulemuse ettepanekute vormis

Lehekülg on täiendamisel.

Viimati muudetud 13.11.2017