Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnakantselei

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Linnakantselei tutvustus
Kontaktid
asjaajamisteenistus.jpg
Asjaajamisteenistus

Teenistuse ülesandeks on linnavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse koordineerimine ning linnavalitsuse ja hallatavate asutuste asjaajamisega tegelevate töötajate nõustamine; linnakantselei asjaajamise operatiivne korraldamine.
 

Vaata lähemalt
itteenistus2.jpg
Infotehnoloogiateenistus

Teenistuse ülesandeks on linnavalitsuse infotehnoloogiaalase arengukava koostamine ja selle elluviimine ning linnavalitsuse infotehnoloogiaalaste standardite väljatöötamine ja rakendamise kontrollimine.
 

Vaata lähemalt
menetlusteenistus.jpg
Menetlusteenistus

Teenistuse ülesandeks on väärteomenetlusalase töö korraldamine, sh väärtegude avastamine ja väärtegude toimepanijate väljaselgitamine; väärteo toimepanemise kohta laekunud teabe kontrollimine ja menetluse alustamise otsustamine; väärteomenetluste läbiviimine.
 

Vaata lähemalt
personaliteenistus.jpg
Personaliteenistus

Teenistuse ülesandeks on personalitöö arendamine ja korraldamine linnavalitsuses; personalitööks vajalike õigusaktide väljatöötamine ning linnavalitsuse teenistujate personalialaste käskkirjade ettevalmistamine.
 

Vaata lähemalt
sisekontrolliteenistus.jpg
Sisekontrolliteenistus

Teenistuse ülesandeks on linnavalitsuses ja hallatavates asutustes eelarvete täitmise ja raamatupidamise õigsuse siseauditi läbiviimine ning linnavalitsuse teenistujate ja asutuste juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontrollimine.
 

Vaata lähemalt
valisprojektideteenistus.jpg
Välisprojektide teenistus

Teenistuse ülesandeks on informatsiooni hankimine välisabi sisaldavate projektide finantseerimisvõimaluste kohta, linnakantselei välisabi sisaldavate projektide juhtimine ning linnavalitsuse juhendamine välisabivahendite kaasamisel oma tegevuseesmärkide saavutamisse.
 

Vaata lähemalt
oigusteenistus.jpg
Õigusteenistus

Teenistuse ülesandeks on linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude vastavuse kontrollimine õigusaktidega, linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide eelnõude ja muude otsuste ning dokumentide eelnõude koostamine.
 

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 02.01.2017

Jüri Mölder - linnasekretär

Linnakantselei juhtimine. Linnavalitsuse juriidiline teenindamine. Õigusaktide ja lepingute korrektsuse tagamine vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele. Tartu linna töö avalikustamine ning linnavalitsuse ja linnavolikogu õigusaktide avaldamise korraldamine.

736 1203

503 2089

Raekoda II k ruum 7

E 15-17

Aili Kask - eelarve peaspetsialist

Linnakantselei eelarve koostamine ja täitmise jälgimine

736 1218

524 7141

Raekoda III k ruum 20

-

Kadri Saarepuu - linnapea abi

Linnapea tööalase info kogumine ja analüüs, linna juhtimisega seotud artiklite materjalide ettevalmistus, ülevaate hoidmine kohtumistest ja esindusüritustest, vajadusel osalemine linnapea ametlikel kohtumistel.

736 1211

5624 1189

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Sisekontrolliteenistus

Raivo Bachmann - juhataja-linna sisekontrolör

Sisekontrolli teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja linna asutuste finants - ja juhtimisteabe usaldusväärsuse ja õigsuse hindamine ning kontrollimine

736 1103

506 4797

Ülikooli 11 II korrus

E 15-17

Aune Visnapuu - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1150

529 4070

Ülikooli 11 II korrus

-

Maie Tihkan - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1420

515 5761

Ülikooli 11 II korrus

-

Herdis Nuut - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine.

736 1107

-

Ülikooli 11 II korrus

-

Reena Kikerpill - peaspetsialist

Linnavalitsuse struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes siseauditite teostamine

736 1347

-

Ülikooli 11 II korrus

-

Menetlusteenistus

Imbi Kivi - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Järelevalve väärteomenetluste läbiviimise üle.

736 1206

5560 3244

Küütri 3 II korrus

E 15-18, N 14-15

Juta Karjane - juhtivmenetleja

Liiklusseaduse alusel parkimise kontrolli korraldamine (sh parkimistasu maksmise, viivistasu määramise ja viivistasu sissenõudmise kontroll, järelvalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

736 1329

530 15861

Küütri 3 II korrus

E 15-18, N 14-15

Astrid Hansen - juhtivmenetleja

Koordineerib ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1454

5814 0903

Küütri 3 II korrus

E 15-18, N 14-15

Margus Oks - juhtivmenetleja

Planeerib ja korraldab menetlusteenistuse tööks vajalike tingimuste loomist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1342

517 9512

Küütri 3 II korrus

-

Ülle Neeme - juhtivmenetleja

Koordineerib parkimise kontrolli läbiviimist ja heakorraalaste küsimuste lahendamist, teostab järelevalvet ja viib läbi väärteomenetlusi.

736 1109

517 0991

Küütri 3 II korrus

E 15-18, N 14-15

Mariin Piper - vanemmenetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

-

5055981

Küütri 3 II korrus

E 15-18, N 14-15

Aune Lõo - vanemmenetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

53440345

Küütri 3, II k

-

Riin Ruthe - vanemmenetleja

Menetletavate väärtegude registrisse kandmine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine, Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi seaduse alusel.

736 1455

5300 2697

Küütri 3 II korrus

-

Kata Pedamäe - vanemmenetleja

Trahviteadete koostamine ja menetlemine, arvestuse pidamine hoiatustrahvide laekumise üle ja sundtäimisele saatmine. Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve liiklusseaduse alusel.

736 1348

5645 2636

Küütri 3, II k

-

Indrek Rähn - vanemmenetleja

Ühistranspordis sõiduõiguse kontrolli teostamise korraldamine, järelevalve teostamine ja väärteomenetluste läbiviimine.

736 1455

5302 7173

Küütri 3 II korrus

-

Illar Leuhin - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5534216

Küütri 3 II korrus

E 15-18, N 14-15

Sandra Kuusik - menetleja

Menetletavate väärtegude registrisse kandmine, arvestuse pidamine rahatrahvide laekumise üle ja sundtäitmisele saatmine, kohtutäituritega suhtlemine, arhiivi korrastamine, Väärteomenetluste läbiviimine ja järelevalve ühistranspordi seaduse alusel.

736 1455

529 9575

Küütri 3, II k

-

Hairy Banner - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5242968

-

-

Külli Henn - menetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

736 1455

-

Küütri 3 II korrus

-

Margarita Pilipenko - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3 II korrus

-

Karl Müürsepp - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

56919286

Küütri 3, II k

-

Kaidy Muhel - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

-

Küütri 3 II korrus

-

Urmas Kõrgvee - menetleja

Väärteomenetluse läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

-

56988267

Küütri 3

-

Kristiina Rohumets - menetleja

Järelevalve ja väärteomenetluste läbiviimine liiklusseaduse alusel.

-

5055659

Küütri 3 II korrus

-

Mihhail Parkuš - menetleja

Väärteomenetluste läbiviimine ühistranspordiseaduse alusel

736 1455

5817 8695

Küütri 3 II korrus

-

Asjaajamisteenistus

Reet Saks - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja allasutuste dokumendihalduse koordineerimine ja nõustamine.

736 1205

511 0127

Raekoda III k ruum 20

-

Sandra Õnne - spetsialist

Dokumendiregistri pidamine. Linnavalitsuse liikmete assisteerimine. Linnavalitsuse istungite protokollimine. GoPro-alase abi andmine kasutajatele.

736 1222

53808311

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Kerttu Olesk - spetsialist

Linnavalitsuse liikmete, linnasekretäri ja linnakantselei dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, linnavalitsuse liikmete tehniline teenindamine.

736 1111

522 2540

Raekoda II k vastuvõturuum

-

Annemari Põder - arhivaar

Arhiivitöö - päringutele vastamine, allasutuste arhiivitöö koordineerimine ja nõustamine.

-

513 6198

Ülikooli 11

-

Õigusteenistus

Anneli Apuhtin - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linnavalitsuse, rahandusosakonna, kultruuriosakonna ja avalike suhete osakonna juriidiline teenindamine.

736 1100

522 1024

Raekoda II korrus ruum 12

-

Marili Jõesuu - vanemjurist

Arhitektuuri ja ehituse osakonna, linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juriidilise teenindamise korraldamine ning linnakantselei juriidiline teenindamine. Linna arengudokumentide, üld- ja teemaplaneeringute ning keerukamate detailplaneeringute koostamise nõustamine

736 1460

5626 1766

Raekoda II korrus ruum 8

-

Anu Öpik - vanemjurist

Linna esindamine kohtus, õiguslike analüüside koostamine.

736 1231

5396 5663

Raekoda II korrus ruum 12

-

Veiko Faster - vanemjurist

Linnavalitsuse ja selle hallatavate asutuste teenindamine riigihangetega seotud küsimustes

736 1172

5749 5277

Raekoda, II korrus, ruum 12

-

Helle Uusorg - vanemjurist

Linnamajanduse osakonna, linnavarade osakonna, sotsiaalabi osakonna, ettevõtluse osakonna, haridusosakonna ja linnakantselei juriidilise teenindamise korraldamine. Linnamajanduse osakonna, ettevõtluse osakonna ja linnakantselei juriidiline teenindamine.

736 1209

5383 7601

Raekoda II korrus ruum 8

-

Berit Neumann - vanemjurist

Linnavarade osakonna, sotsiaalabi osakonna, haridusosakonna ja tervishoiuosakonna juriidiline teenindamine, linna kohtus esindamine

736 1184

-

Raekoda, II k ruum 12

-

Silver Priimäe - vanemjurist

Arhitektuuri ja ehituse osakonna juriidiline teenindamine, linna kohtus esindamine.

736 1208

557 9376

Raekoda II k ruum 8

-

Hille Teetsov - vanemjurist

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juriidiline teenindamine.

736 1241

5757 0522

Raekoda II k ruum 8

-

Välisprojektide teenistus

Anneli Säälik - juhataja

Välisprojektide teenistuse juhtimine ja töö korraldamine. Välisprojektide taotluste koostamise algatamine, nõustamine ja koordineerimine. Linnakantselei poolt algatatud välisprojektide taotluste koostamine ja juhtimine. Finantseerimisvõimaluste kohta käiva informatsiooni hankimine ja edastamine. Projektidega seotud andmekogu haldamine.

736 1105

521 7322

Küüni 3 IV k ruum 416

-

Liisi Park - projektide koordinaator

Välisprojektide taotluste koostamise algatamine, nõustamine ja koordineerimine. Linnakantselei poolt algatatud välisprojektide taotluste koostamine ja juhtimine. Finantseerimisvõimaluste kohta käiva informatsiooni hankimine ja edastamine. Projektidega seotud andmekogu haldamine.

736 1331

5912 4388

Küüni 3 IV korrus ruum 416

-

Infotehnoloogia teenistus

Rein Lindmäe - infrastruktuuri teenuste juht

Linna ametiasutuste ja hallatavate allasutuste IT infrastruktuuri teenuste toimimise ja arengu tagamine.

736 1234

5750 2979

Raekoja plats 3 IV k ruum 404

-

Hüite Bergmann - arendusteenuste juht

Infotehnoloogiaalase töö juhtimine ja korraldamine

736 1136

5370 7075

Raekoja plats 3 IV k ruum 404

-

Kalev Pullonen - arendusjuht

Linnavalitsuse infosüsteemide arendamine, arendusmeeskonna töö koordineerimine.

736 1131

513 9623

Raekoja plats 3 IV k ruum 401

-

Lauri Seegel - arvutiabi juht

Linnavalitsuse arvutiabi teenuste toimimise tagamine ja arendamine

736 1260;

5388 9222

Raekoja plats 3

-

Heiki Int - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi Microsoft Windows serverite haldamine

-

-

Raekoja plats 3 IV k

-

Tiiu Kelviste - geoinfosüsteemide peaspetsialist

Linnavalitsuse geoinfosüsteemide administreerimine ja arendamine, geoinfosüsteemistandardite väljatöötamine

736 1416

-

Raekoja plats 3, IV korrus ruum 407

-

Vadim Botšmanov - süsteemiadministraator

Tartu linnavalitsuse ja allasutuste infosüsteemi Linux ja Unix serverite haldamine

736 1215

-

Raekoja plats 3 IV korrus

-

Rain Nõmmsalu - süsteemiadministraator

Arvutivõrgu administreerimine ja ehitamine

-

5850 5787

Raekoja plats 3, IV korrus

-

Tiina Arras - andmebaaside administraator

SQL andmebaaside haldamine

736 1450

-

Raekoja plats 3 IV korrus, ruum 403

-

Karin Valk - analüütik

Linnavalitsuse infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1274

529 2807

Raekoja plats 3 IV k ruum 401

-

Glein Kiissa - analüütik

Linnavalitsuse infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine.

736 1236

-

Raekoja plats 3 IV k ruum 401

-

Johanna Victoria Lepp - analüütik

Infosüsteemide arendamine ja arendusprojektide koordineerimine

736 1130

5660 3995

Raekoja plats 3, IV korrus ruum 403

-

Liina Tamm - analüütik

7361 312

5886 1364

Raekoja plats 3 IV k ruum 403

-

Olari Oidjärv - spetsialist-tehnik

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

7361 220

-

Raekoja plats 3, IV korrus, ruum 402

-

Raido Tehvand - spetsialist-tehnik

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

7361 220

-

Raekoja plats 3, IV korrus, ruum 402

-

Margus Kriisa - spetsialist-tehnik

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

7361 220

-

Raekoja plats 3, IV korrus, ruum 402

-

Allan Laas - spetsialist-tehnik

Linnavalitsuse arvutikasutajate tehniline ja tarkvaraline nõustamine

7361 220

-

Raekoja plats 3, IV korrus, ruum 402

-

Personaliteenistus

Külli Ojasaar - personalijuht

Linnavalitsuse personalitöö planeerimine ja korraldamine.

736 1127

5866 9966

Küüni 3 IV korrus ruum 422

-

Ebe Kõrgesaar - vanemspetsialist

RO, LMO, LVO, HO, KO, ASO personalialaste toimigute tegemine ning osakondade juhendamine. Kõigi teenistujate tervisekontrolliga seotud tegevuste korraldamine.

736 1146

5342 9951

Küüni 3 IV korrus ruum 420

-