Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Linnamajanduse osakond

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutseb Tartu linna asutus Kalmistu.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Osakonna tutvustus
Asjaajamisjuhised
Allasutused
Kontaktid
LMO_haljastus_tunnuspilt.jpg
Haljastus- ja puhastusteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda haljastute ja mänguväljakute rajamise ja hooldusega, inventari paigaldamisega haljastutele ja supluskohtadesse, raielubade väljastamisega, teede, bussiootepaviljonide, pinkide, prügiurnide hooldusega, hulkuvate loomadega seotud probleemidega, sulgemis- ja kaevelubade väljastamisega jmt.

Vaata lähemalt
LMO_keskkond_tunnuspilt.jpg
Keskkonnateenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda keskkonnateadlikkuse edendamise, jäätmekäitluse korraldamise, jäätmekava ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise, keskkonnamõju hindamise, keskkonnauuringute tegemisega jmt.

Vaata lähemalt
LMO_liiklus_tunnuspilt.jpg
Liikluskorraldusteenistus

Teenistuse ülesandeks on tegeleda linna ühistranspordi, liikluskorralduse ja parkimisküsimuste korraldamisega, korraldada liiklusuuringuid ja taksoteenust, väljastada teede ja tänavate sulgemislubasid jmt.

Vaata lähemalt
Ihastesild_JaakNilson.jpg
Teedeteenistus

Teenistuse ülesandeks on ülesandeks on tegeleda teede ja sildade ehitamise ja remondiga, jalgrattataristu rajamise, tänavavalgustuse ehitamise, kaevelubade väljastamise jm-ga.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 12.01.2017

Viimati muudetud 04.01.2017

TARTU LINNA ASUTUS KALMISTU

Juhataja Enn Veenpere
Telefon: 736 1526
Mobiil: 518 6298

Juhataja abi Sirve Leimann
Telefon: 7361 528
Mobiil: 5307 4753

Aadress: Kalmistu 22, 50303 Tartu
Üldtelefon:  736 1525
E-post:  kalmistu@raad.tartu.ee
Põhimäärus

 

Raadi kalmistu
Kalmistu 22, Tartu
736 1525
kontor avatud: E-R 9-16

Individuaaltöötajate kaudu on võimalik tellida hauaplaate, -sambaid, kirste, pärgi ja linte.

Pauluse kalmistu
Võru 75a, Tartu
tel 736 1530
kontor avatud: E-R 9-16

Puiestee kalmistud
Puiestee 3, Tartu
tel 746 1025
kontor avatud: E-R 9-15

Rahumäe kalmistu
Jaama 122, Tartu
tel 735 1415
kontor avatud: E-R 9-15

Tuigo kalmistu
Haaslava vald, Tartumaa
tel 736 1530, 506 5795
kontor avatud: E-R 9-16

Asutuse ülesandeks on kalmistute haldamine ja korrashoid Tartu linnas. Tegevusvaldkondadeks on matuseteenuste osutamine elanikkonnale, kalmistute hooldamine, omasteta surnute matmine, hauaplatside arvestus jm.

Kalmistutega seonduv täiendav info: 

Kalmistuseadus
Kalmistute eeskiri
Tartu linna asutuse Kalmistu poolt osutatavate teenuste hinnakiri
 

Tartu Krematoorium - Jaama 122, tel 748 7108 (ööpäev läbi), tartu@krematoorium.ee
Matuselahendused OÜ - Liiva 41, tel 523 1979 (ööpäev läbi), info@matuselahendused.ee
Kalmukujundus - Hauaplatside kujundamine, haljastamine ja hooldamine. Tel 504 9835, piret.pihtjoe@gmail.com
Kultuuriväärtuslike kalmistute ja haudade asukohti kajastab Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste register

Viimati muudetud 30.01.2017

Rein Haak - juhataja

Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Linnavalitsuse kriisikomisjoni töö korraldamine.

736 1125

516 7258

Raekoja plats 3 II k ruum 206

E 15 - 18

Andres Pool - juhataja asetäitja

Linna üldise infrastruktuuri arengu jälgimine projektide komisjoni töö kaudu. Idaringtee projekteerimise ja ehitamise korraldamine. Teedeteenistuse töö koordineerimine.

736 1286

502 7891

Raekoja plats 3 II k ruum 206

E 15-18

Vaike Tark - eelarve peaspetsialist

Osakonna eelarve koostamine ja jälgimine.

736 1263

-

Raekoja plats 3 II k ruum 207

E 15-18; T-N 9-11 ja 14-15; R 9-11

Jaanus Tamm - projektijuht

Välisprojektide juhtimine

736 1266

5850 6742

Raekoja plats 3 II k ruum 210

-

Sirje Tagel - spetsialist

Osakonna kirjavahetuse, dokumendihalduse ja asjaajamise korraldamine. Heakorratelefonilt tulnud hekiteemaliste kaebustega tegelemine

736 1270

510 1172

Raekoja plats 3 II k ruum 206

-

Teedeteenistus

Urmas Mets - juhataja

Teedeteenistuse töö juhtimine. Järelevalve teostamine tee-ehituse objektidel.

736 1287

511 0210

Raekoja plats 3 II korrus ruum 201

E 15-18; K 8-10

Riho Okas - kaevelubade peaspetsialist

Kaevetöödega seotud lubade väljastamine ja lõpetamine, esitatud projektdokumentatsiooni üldkontroll, kaevetöödega seotud kaebuste ja kahjunõuete lahendamine, järelvalvetoimingute tegemine, kaevetööde komisjoni juhatamine ja töö korraldamine.

736 1217

513 8581

Raekoja plats 3, II k, ruum 205

E 15-18; K,R 9-10

Mihkel Vijar - jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist

Kergliiklusteede kavandamise ja rajamise korraldamine

736 1281

-

Raekoja plats 3 II korrus ruum 203

E 15-18; K 9-10

Siim Mitt - tee-ehituse peaspetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine;

736 1332

5804 8636

Raekoja plats 3 II k ruum 204

E 15-18; K 9-10

Liis Luik - tänavavalgustuse peaspetsialist

Linna tänavavalgustuse küsimustega tegelemine

736 1285

53402067

Raekoja plats 3 II korrus ruum 211

E 15.00 - 18.00, K 9.00 - 10.00

Rain Kesperi - Tee-ehituse spetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine;

736 1255

-

Raekoja plats 3 II k ruum 204

E 15-18; K,R 9-10

Marko Metsma - teehoolduse spetsialist

Linna tänavatel, sildadel, parklates ja muudel rajatistel remonditööde korraldamine. Kruuskattega tänavate hoolduse ja lepingute täitmise järelevalve korraldamine. Tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine.

7361 288

-

Raekoja plats 3 II k, ruum 202

E 15-18; K 8-10

Riina Lill - riigihangete spetsialist

Riigihangete korraldamine. Riigihangete ja europrojektide aruandluse koostamine. Töövõtjaga sõlmitavate lepingute vormistamine, teedeteenistuse aruannete koostamine.

736 1265

510 8611

Raekoja plats 3 II k ruum 202

E 15-18, K 8-10

Haljastus- ja puhastusteenistus

Eda Põldma - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Haljastuse ja linnapuhastusega seotud probleemidega tegelemine.

736 1229

504 2807

Raekoja plats 3 II k ruum 215

E 15-18; K 9-10

Madis Tammeorg - linnapuhastuse peaspetsialist

Linnapuhastusega seotud linna poolt tellitavate tööde korraldamine. Loomade varjupaigaga seonduvate küsimustega tegelemine.

736 1267

503 7215

Raekoja plats 3 II k ruum 212

E 15-18; K 9-10

Inga Kiudorf - haljastuse peaspetsialist

Emajõe vasakkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seonduvate teemadega tegelemine

736 1290

5342 2190

Raekoja plats 3 II k ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Mart Lukason - linnapuhastuse peaspetsialist

Tegelemine linnapuhastusega seotud küsimustega linna poolt tellitavate tööde osas. Tegelemine heakorratelefonile laekunud probleemidega.

736 1226

517 0990

Raekoja plats 3 II k ruum 214

E 15-18, T-R 9-10

Kaire Zimmer - arborist

Raielubade väljastamine.Linna omandis olevate puude hooldusega seonduvad küsimused.

736 1154

5615 7291

Raekoja plats 3, II korrus, ruum 220

E 15-18; T-R 9-10

Pilleriin Talviste - haljastuse spetsialist

Emajõe paremkalda ja linnapiiri vahelise ala avalike haljasaladega seotud küsimused.

736 1269

58877720

Raekoja pl 3, II k ruum 216

E 15-18; T-R 9-10

Ardo Adoberg - arborist

Raielubade väljastamine

736 1339

-

Raekoja plats 3 II korrus ruum 220

-

Keskkonnateenistus

Ülle Mauer - juhataja

Teenistuse töö juhtimine ja korraldamine. Linna keskkonnaga seotud probleemidega tegelemine.

736 1248

505 1087

Raekoja plats 3 II k ruum 217

E 15-18; K 8-10

Tiina Lille - spetsialist

Korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimuste lahendamine, korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluste menetlemine ja vabastamisotsuste tegemine; Jäätmevaldajate registri haldamine, registriga seotud toimingute läbiviimine;

736 1328

-

Raekoja plats 3 II k ruum 219

E 15-18; T-R 9-10

Juhan Voolaid - spetsialist

Emajõe vasakkalda korraldatud olmejäätmeveoga seotud küsimustega tegelemine. Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumise korraldamine Tartu linna elanikelt.

736 1273

-

Raekoja plats 3 II k ruum 220

E 15-18, T-R 9-10

Liikluskorraldusteenistus

Martin Nelis - juhataja

Liikluskorraldusteenistuse töö juhtimine. Linna liikluskorralduse, ühistranspordiga ja parkimistega seotud küsimuste koordineerimine ja lahendamine.

736 1264

5190 6134

Raekoja plats 3 II k ruum 207

E 15-18 ja K 8-10

Veronika Kallaste - ühistranspordi kvaliteedijuht

Elektroonilise tasukogumise süsteemi (ETS) hankelepingu täitmise hankijapoolne järelevalve ja projektijuhtimine; ühistransporditeenuse kvaliteedi kontrollimine

736 1199

-

Raekoja plats 3 II k ruum 210

-

Madis Oona - ühistranspordi peaspetsialist

Tartu linna ühistranspordi korraldamine ja ühistranspordiga seonduvate lepingute täitmise kontrollimine. Ühistranspordiseaduses ette nähtud korras ja Tartu linna eeskirjadest tulenevate taksondust puudutavate dokumentide taotluste vastuvõtt, menetlemine ja lubade väljastamine.

736 1129

5662 4824

Raekoja plats 3 II k ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Ahto Meho - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine ja liikluskorralduse andmebaasi pidamine; Alalise liikluskorraldusega tegelemine

736 1137

-

Raekoja pl 3 II k ruum 207

E 15-18, T-R 9-10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine; Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine.Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Kadi Metsma - ühistranspordi spetsialist

Transpordi ja ühistranspordi arengudokumentide väljatöötamise korraldamine; soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele; puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine; sissesõidulubade väljastamine piirangutega aladele.

736 1279

-

Raekoja plats 3 II k ruum 210

E 15-18 ja T-R 9-10