Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°

Registriteenistus

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1140
elukoht@raad.tartu.ee

Tiigi 12, 50410 Tartu
742 0960
pere@raad.tartu.ee

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Asjaajamisjuhised
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Rahvastikuregistri pidamisega seotud ülesannete täitmine;
 • elukohateadete vastuvõtmine, esitatud andmete kontrollimine rahvastikuregistri seaduses sätestatud ulatuses ning esitatud elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine või elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumine rahvastikuregistri seaduses sätestatud alustel;
 • isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise algatamine sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politseiasutuse või muu asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel ja isiku elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris;
 • isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine omaniku õigustatud nõudmisel või muutmisest keeldumine;
 • elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris jõustunud üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse või kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta tehtud kohtuotsuse alusel;
 • elukoha aadressi muutmine teiste riiklike registrite andmete alusel;
 • elukoha aadressi muutmine kohanime ja aadressikoha andmete muutmise korral ja isikute teavitamine muutunud aadressist;
 • isikukoodi moodustamine rahvastikuregistris Euroopa liidu kodanikele;
 • statistilisel eesmärgil kogutavate andmete kandmine rahvastikuregistrisse;
 • avalduse vastuvõtmine rahvastikuregistri aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramiseks ja rahvastikuregistrisse vastava kande tegemine;
 • isikule tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu võimaldamine rahvastikuregistri seaduses sätestatud korras, sealhulgas väljavõtete väljastamine rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetest;
 • statistiliste väljavõtete tegemine rahvastikuregistri andmete põhjal.

Viimati muudetud 24.09.2017

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute kohta saate täpse info kodulehe valdkonnast "Elukoht ja perekond" .

 

Viimati muudetud 03.01.2018

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus

Siiri Sinijärv - perekonnaseisutoimingute juht

Uue isikunime andmine; vaimulike abielud registreerimine; isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks; välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine. Juhib ja korraldab teenistuse tööd perekonnaseisutoimingute valdkonnas;

742 0632

505 1944

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Viivi Maremäe - rahvastikutoimingute juht

Andmevahetuse korraldamine teiste asutustega. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel. Elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel.

736 1139

527 0282

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Tiiu Eintalu - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine

736 1031

-

Küüni 5 I k

E 9-12 ja 15-18; T 9-16; K-N 9-12 ja 14-16; R 9-12 ja 13-15

Marko Mängli - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine.

736 1140

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Maie Tamm - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Kaia Rahu - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Sünni- ja surmakannete tegemine; andmete rahvastikuregistrist väljastamine õigustatud huvi korral. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks; välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0632

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Kadri Männik - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

sünnikannete, isaduse omaksvõtu kannete, surmakannete tegemine. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks; välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Sirje Juus - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

abielude ja abielulahutuste kannete tegemine; isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks; välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0960

-

Tiigi 12


E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Eve Meoste - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1143

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Ljudmila Maslenikova - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Korduvate perekonnaseisudokumentide (tõendite) väljastamine; abieluvõimetõendite väljastamine; rahavastikuregistri väljavõtte väljastamine. Isikukoodi moodustamine andmekogusse kandmiseks; välisriigi dokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; kohtulahendite rahvastikuregistrisse kandmine.

742 0954

-

Tiigi 12 Tartus

E, T, K, R 9-12 ja 13-16, N 9-12

Kersti Aadusoo - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

Peep Puis - perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

 742 0632 

-

-

-

Maie Tšurenkov - spetsialist

Kiirlingid