Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°

Registriteenistus

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
736 1101
 

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Registreeru tartlaseks
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Rahvastikuregistri pidamisega seotud ülesannete täitmine;
 • elukohateadete vastuvõtmine, esitatud andmete kontrollimine rahvastikuregistri seaduses sätestatud ulatuses ning esitatud elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine või elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumine rahvastikuregistri seaduses sätestatud alustel;
 • isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise algatamine sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste-, politseiasutuse või muu asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel ja isiku elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris;
 • isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmine omaniku õigustatud nõudmisel või muutmisest keeldumine;
 • elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris jõustunud üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse või kasutusõiguse olemasolu või puudumise kohta tehtud kohtuotsuse alusel;
 • elukoha aadressi muutmine teiste riiklike registrite andmete alusel;
 • elukoha aadressi muutmine kohanime ja aadressikoha andmete muutmise korral ja isikute teavitamine muutunud aadressist;
 • isikukoodi moodustamine rahvastikuregistris Euroopa liidu kodanikele;
 • statistilisel eesmärgil kogutavate andmete kandmine rahvastikuregistrisse;
 • avalduse vastuvõtmine rahvastikuregistri aktuaalsetele andmetele juurdepääsu piiramiseks ja rahvastikuregistrisse vastava kande tegemine;
 • isikule tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele juurdepääsu võimaldamine rahvastikuregistri seaduses sätestatud korras, sealhulgas väljavõtete väljastamine rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetest;
 • statistiliste väljavõtete tegemine rahvastikuregistri andmete põhjal.

Viimati muudetud 24.09.2017

Elukoha registreerimine või muutmine

1. Registreeri elukoht veebis, kasutades rahvastikuregistri e-teenust

Vaata lähemalt siit

2. Saada elukohateade postiga

Elukohateate blanketi saate siitsamast Tartu veebilehelt, rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusest (Küüni 5) või Tartu infokeskusest (raekoja I korrus).

Täitke blankett ära, lisage koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning saatke postiga aadressile Tartu linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus, Küüni 5, 51004 Tartu.

3. Täida elukohateade kohapeal

Elukohateate esitamiseks tulge Tartu linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusse aadressil Küüni 5, Tartu. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja ruumi kasutamise õigust tõendav dokument. Kohapeal tuleb täita elukohateate blankett.

Miks on registreerumine oluline?   Vastuse leiad siit.

Kontaktid ja vastuvõtuajad

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus
Küüni 5, Tartu 51004
736 1140
736 1139
rt@raad.tartu.ee

Vastuvõtuajad:
E 9–12 ja 15–18
T 9–16
K 9–12 ja 14–16
N 9–12 ja 14–16
R 9–12 ja 13–15

Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku nõudmisel

Rahvastikuregistri e-teenuse kasutamine

Teenuse kasutamisel peate avalduse digiallkirjastama. Enne, kui hakkate elukoha aadressi ruumi omaniku õigustatud nõudmisel muutma, lugege läbi teenuste abiinfo. Kui olete ruumi omaniku õigustatud nõudmise avalduse digiallkirjastanud, edastatakse see registriteenistuse töötajale. Avaldus võetakse menetlusse või lükatakse puuduste tõttu tagasi. Avalduse menetlemise tähtaeg on üks kuu. Kui elanikud ei tõesta kuu aja jooksul pärast teate edastamist või ametlikes teadaannetes avaldamist dokumentaalselt oma õigust kasutada elamispinda või Teie ja isiku vahel ei ole pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle, siis Teie taotlus rahuldatakse. Menetlustulemust näete portaalist.

NB! Juhul kui Teie ei ole ruumi omanik, siis lisage omaniku esindamise õigust tõendav dokument elektrooniliselt lisana.

Postiga saatmine

Vormikohase blanketi saate välja printida siitsamast kodulehelt või rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusest. Täitke blankett, lisage koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja saatke postiga aadressil Tartu linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus, Küüni 5, 51004 Tartu.

NB! Juhul kui Teie ei ole ruumi omanik, siis lisage omaniku esindamise õigust tõendava dokumendi koopia.

Registriteenistuses kohapeal täitmine

Eluruumi omanik peab tulema Tartu linnavalitsuse rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistusse aadressil Küüni 5, Tartu. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja kohapeal tuleb täita ruumi omaniku õigustatud nõudmise blankett.

NB! Juhul kui Teie ei ole ruumi omanik, siis võtke kaasa omaniku esindamise õigust tõendav dokument.

EL-i kodanikule isikukoodi andmine

Euroopa Liidu kodanikule saab isikukoodi vormistada rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuses (Küüni 5, Tartu).

 • Tutvuge järgmiste vormidega: elukohateade ja taotlus isikukoodi saamiseks ning lugege elukohateate täitmise meelespead.
 • Võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teiega koos elab alaealisi lapsi või eestkostetavaid, siis võtke kaasa ka nende esindusõigust tõendav dokument.
 • Esitage täidetud vormid koos vajalike lisadega rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuse ametnikule.
 • Teile tehakse Eesti isikukood. Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandate Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks. Pärast elukoha registreerimist peate ühe kuu jooksul pöörduma Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroosse, kus Teile vormistatakse tähtajalist elamisõigust tõendav dokument – isikutunnistus (ID-kaart). Täiendav info Politsei- ja Piirivalveameti koduleheküljel.

Isikuandmete muutmine rahvastikuregistris

Andmete muutmine ja täiendamine toimub rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuses (Küüni 5, Tartu).

Kui teie enda, teie alaealiste laste või eestkostetavate rahvastikuregistri andmetes on viga või on andmed puudulikud, peate pöörduma registriteenistusse. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja võimalusel õigeid andmeid tõendav dokument. Statistiliste andmete muutmiseks saab kohapeal täita ja esitada statistiliste andmete teate. Enda ja oma alaealiste laste statistilisi andmeid saab parandada ja muuta ka riigiportaalis.

VEEL SAAB Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistuses TEHA JÄRGMISI TOIMINGUID: 
 • Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine kohaliku omavalitsuse algatusel;
 • rahvastikuregistrist väljavõtete tegemine;
 • rahvastikuregistri toimingutealane nõustamine.

Miks on registreerumine oluline?

Rahvastikuregistri seadus paneb meile kohustuse hoolitseda enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Lisaks on rahvastiku koosseisu ja paiknemist linnaositi vaja teada linnaelu erinevate valdkondade arengu planeerimiseks.

Elukoha registreerimine on oluline ka linnakassa täitmise eesmärgil. Linna olulisimad tuluallikad on üksikisiku tulumaks ja eraldised riigieelarve tasandusfondist. Mõlema laekumine sõltub registreeritud elanike arvust. Hinnanguliselt ei ole üle 10 000 tartlase oma elukohta Tartusse registreerinud. Kui kõik registreeruksid, saaks Tartu ainuüksi tasandusfondist aastas sadu tuhandeid eurosid juurde.

Iga linn hoolitseb ennekõike oma registreeritud elanike eest. Seega on mõistetav, et just tartlastele tagatakse lasteaia- ja koolikohad, võimaldatakse tasuta ühistransport (65aastastele ja vanematele või nelja- ja enamalapselistele peredele), antakse täiendavat sünnitoetust, kingitakse hõbelusikas, võimaldatakse osaleda kaasava eelarve hääletusel jne.

Tartu elanikuks olemine mõjutab ka huviharidusele ja -tegevusele eraldatavaid summasid. Linnale kuuluvates kunsti- ja muusikakoolides saavad linna poolt rahastatud õpinguid alustada üksnes Tartu linna lapsed ja noored. Muusika-, balleti- ja keskkonnaharidust andvad erakoolid saavad Tartu linnalt rahalist toetust vastavalt tartlastest õpilaste arvule.

Eraõiguslike spordiklubide üheks olulisemaks tuluallikaks on toetus linna eelarvest. Arvestuse aluseks on jällegi klubide tartlastest liikmeskond. Noorte suve- ja töölaagritest saavad osa võtta ainult Tartu linna noored. Toetatakse ka täiskasvanute huviharidust rahvaülikoolide juures, samuti kultuuriühingute seltsitegevust. Vaba aja veetmise võimalustest osasaamisel on eelistatud tartlased.

Tartu linn kaasrahastab oma linna noorte harrastussportlaste tervisekontrolli Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiinikeskuses. Tartu linna elanikel on võimalik saada hooldusravile Tartu Ülikooli Kliinikumi ja see teenus on tartlastele voodipäevatasuta. Tartu linn tasub ka ravikindlustuseta linlastele osutatud ambulatoorse arstiabi ja lühiajalise statsionaarse arstiabi kulud.

Linn hoolitseb ka oma raskustesse sattunud inimeste eest. Korraldatakse sotsiaaleluruumi üürile andmist, tegeldakse pikaajaliste töötute rehabiliteerimisega, makstakse toetust puuetega inimestele eluruumide kohandamiseks nende vajadustele jne. Nimekiri tuleks pikk toetustest ja teenustest, mida linn osutab oma raskustesse sattunud kodanikule kas siis otseselt või kaudselt mittetulundusühingute kaudu.

Vaata veel

Viimati muudetud 25.10.2017

Rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute teenistus

Viivi Maremäe - rahvastikutoimingute juht

Andmevahetuse korraldamine teiste asutustega. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel. Elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel.

736 1139

527 0282

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Tiiu Eintalu - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine

736 1031

-

Küüni 5 I k

E 9-12 ja 15-18; T 9-16; K-N 9-12 ja 14-16; R 9-12 ja 13-15

Marko Mängli - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine.

736 1140

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Eve Meoste - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1143

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Maie Tamm - rahvastikutoimingute peaspetsialist

Elukoha registreerimine, EL kodanikele isikukoodide moodustamine.

736 1141

-

Küüni 5 I k

E 9―12 ja 15―18, T 9―16, K,N 9―12 ja 14―16, R 9-12 ja 13-15

Kiirlingid