Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tunnustused

Tartu on nooruselinn, kus noortel on igakülgsed võimalused arenguks ja eneseteostuseks. Noorsootöö julgustab noort avastama, hoolima ja tegutsema.

Kultuuriosakond
Raekoja plats 12,  51004 Tartu
Telefon: 7361 360
 

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetused

Tartu linna noorsootöö aasta aunimetused on Tartu linna tunnustus Tartus tegutsevatele isikutele ja organisatsioonidele, kes on aasta jooksul Tartus silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Tartu linna kujundamisel laste- ja noortesõbralikumaks. Ettepanekuid aunimetuste määramiseks saab esitada igaüks. Tunnustatavate valimiseks moodustakse komisjon noortevolikogu, linnavolikogu, linnavalitsuse ametnike, noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide ja noorsoouurijate esindajatest. Aunimetused tehakse teatavaks Tartu linna koduleheküljel ning auhinnad antakse üle Tartu noorsootöö aasta tunnustussündmusel iga aasta detsembris.

Tutvu Tartu linna noorsootöö aunimetuste reglemendiga.

Ettepanekuid 2017. aasta tegijate tunnustamiseks saab esitada 19. novembrini:

• aasta noorsootöö tegija - aadressil https://goo.gl/forms/ZPktJGrll5ErCpsg2

• aasta noor tegija - aadressil https://goo.gl/forms/QNHlAiBKCYy0IQU42

• aasta laste- ja noortesõbralik tegu - aadressil https://goo.gl/forms/MytZVYtn3b6wlDx72

Noorsootöö aasta aunimetused

Aunimetused ja preemia määratakse kolmes kategoorias: aasta noorsootöö tegija, aasta noor tegija ning aasta laste- ja noortesõbralik tegu.

  • Aasta noorsootöö tegija võib olla noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht, huviringi läbiviija, laagrikasvataja, noortesündmuse korraldaja või karjäärinõustaja, kes on oskuslikult juhendanud noori nende annete avastamisel ja ideede teostamisel, viinud ellu edukaid projekte, käivitanud uuenduslikke ettevõtmisi või korraldanud hariva, väärtushinnanguid kujundava või muid positiivseid muutusi esile kutsunud ürituse; noortekeskus, huvikool, huviklubi, laager või teavitamis- ja nõustamiskeskus, millel on silmapaistvaid saavutusi noorte eneseteostuse toetamisel, mis on olnud uuenduslik oma lähenemistes jmt.

  • Aasta noor tegija võib olla  ettevõtlik, silmapaistev noor, kes on algatanud või läbi viinud Tartu linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Tartu linna; noorteorganisatsioon, mis võimaldab noortel aktiivselt tegutseda, väljendab noorte seisukohti, on positiivselt mõjutanud noorte elusid või noorte algatatud ja läbiviidud projekt, mis kaasab noori ja mõjutab nende elu, tõstatab noorte jaoks olulisi teemasid, aitab noortel muuta maailma paremaks.
  • Aasta laste- ja noortesõbralik tegu võib olla algatus, mis on oluliselt aidanud muuta Tartu linna elukeskkonda meeldivamaks, sõbralikumaks, kaasavamaks ja turvalisemaks.

Tartu noorte ja noorsootöö teemaliste üliõpilastööde auhinnad

Tartu noorte ja noorsootöö teemaliste üliõpilastööde auhinnad on Tartu linna tunnustus autoritele, kelle töö tõstatab ja uurib Tartu noorte ja/või noorsootöö jaoks olulisi teemasid, kasutades rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppekava lõputöö valimis Tartu noori või uurimisobjektina Tartu noorsootööd. Oma töö saab auhinnale esitada autor ise. Auhinnasaajate valimiseks moodustakse komisjon noortevolikogu, linnavolikogu, linnavalitsuse ametnike, noorsootöövaldkonnas tunnustatud organisatsioonide ja noorsoouurijate esindajatest. Auhinnasaajate nimed tehakse teatavaks Tartu linna koduleheküljel ning auhinnad antakse üle Tartu noorsootöö aasta tunnustussündmusel iga aasta detsembris

Parimad noorsootöö tegijad 2016. aastal

7. detsembril 2016. aastal toimunud Tartu noorsootöö tunnustamisüritusel kuulutati välja aasta noored tegijad, aasta noorsootöö tegijad, aasta laste- ja noortesõbralik tegu ning aasta üliõpilastööd.

Aasta noorsootöö tegijate kategooria laureaadid olid Shaté Tantsukool, Lille Maja noorsootöötaja Helene Schotter ning Tartu Skatehall.

  • Shaté Tantsukool on 20 aastat tegutsenud väärtuspõhine huvikool, mis pakub süsteemset ning kvaliteetset tantsuõpet peaaegu 500 lapsele ja noorele. Tantsukool tegeleb aktiivselt lavatantsude õpetaja kutsestandardi väljatöötamisega, on algatanud tantsuaabitsa projekti, mille käigus valmib erinevatele vanuseastmetele sobiv interaktiivne tantsuõppematerjal, ning korraldab juba kaheksandat aastat üleriigilist tantsufestivali Kuldne Karikas.
  • Lille Maja noorsootöötaja Helene Schotteri kohta ütlesid tema kandidaadiks esitanud teismelised: „Tundub, et tal on kuldsed käed – oleme renoveerinud maja, teinud lugematuid dekoratsioone, kokanud, koostanud projekte lasteaialastele, valmistanud kostüüme õuduste õhtuks ja palju muud. Aga kõige parem on see, et tema juhendamisel on alati kõik vahva!”
  • Tartu Skatehall on üks Eesti ekstreemspordi edendaja. Lisaks sisehallis ekstreemspordi harrastamise võimaluste loomisele on Tartu Skatehall olnud Tartu väli-rulapargi uuendamise üks taganttõukajaid.

Aasta noore tegija tiitli pälvisid Merili Ginter ja Triin Karis projektiga „Väike panus, suur mõju” ning Artur Panov ja Andri Võsokovski.

  • Projekti „Väike panus, suur mõju” käigus toetati esimest tüüpi diabeeti põdevaid lapsi ja noori, soetades neile insuliinipumpasid ja nende tarvikuid.
  • Artur Panov sai Tartu linna tunnustuse juba teist korda, seekord noortevahetuse „Go green there is no plan(et) B” ja teiste rahvusvaheliste noorsootööalgatuste eestvedajana ning mälumängu „Eureka” koostamise eest.
  • Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse esimeest Andri Võsokovskit tuntakse samuti tulihingelise organisaatorina, kes julgustab ja kaasab eakaaslasi ühiskonna- ja koolielu elavdamises aktiivselt kaasa rääkima.

Kõige laste- ja noortesõbralikuma teo laureaadiks sai noortelavastuse „Jõud” lavaletoomine, mida tehti MTÜ Musta Kasti ja Forseliuse kooli õpilaste koostöös. 2016. aasta mais lavale toodud ühislavastus põhines põhikooli 7. klasside loovtöödel.

Sel aastal valiti esimest korda aasta üliõpilastöö laureaadid. Tunnustuse said Riin Tammiste bakalaureusetööga „Lastekodulaste programmis „Vanem vend, vanem õde” osalemise kogemus ja hinnangud tugivõrgustiku kohta” ning Sigrid Siimann bakalaureusetööga „Koolinoorte riskikäitumine Tartu 2014/15 noorsoouuringu andmetel”.

Kõigi tunnustatavate tutvustusvideod leiab Tartu noorsooteenistuse YouTube'i kanalist.

Tutvu varasemate noorsootöö valdkonna parimatega

 

Viimati muudetud 03.11.2017