Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Esimesed lasteaiakohad 2017/18. õppeaastaks on jagatud

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

lapsed

15. märts / Haridusosakond avalikustas andmed lastele pakutavate lasteaiakohtade kohta.

Vanem saab e-keskkonnas ARNO vaadata, millisesse lasteaeda ta pakkumise sai.

Tartu Linnavalitsus jagab iga aasta märtsis välja järgmisel õppeaastal Tartu lasteaedades avatavad vabad kohad.

Vabad kohad jagatakse välja taotluste esitamise ajalises järjekorras. Eelisjärjekorras saavad koha lasteaia Naerumaa Mesipuu majas kohta kasutavad lapsed, kes elavad koos vanemaga Tartus. Mesipuu majas on ainult sõimerühmad ja lastel ei oleks muidu võimalik jätkata lasteaiarühmas koha kasutamist. Teistes majades saavad sõimerühma võetud lapsed jätkata koha kasutamist samas lasteaias.

Teisena saavad vabade kohtade arvu piires eelisjärjekorras vanema valitud lasteaeda koha lapsed, kelle õde-vend kasutab kohta samas lasteaias, kui õe-venna lasteaed oli taotlusel valitud 1. eelistuse lasteaiaks.

2017/2018. õppeaastal olid 1. masskomplekteerimise ajaks lasteaedades järgmised vabad kohad:

tabel.jpg

Lasteaiakohataotlusi laekus kõige enam 2aastastele (839) ja 3aastastele (407) lastele, seejärel 1,5aastastele (363) ja 4aastastele (106). 5aastastele sooviti 57 ja kuuestele 42kohta.
Esimesel ülelinnalisel komplekteerimisel  tegeldi 1. komplekteerimisel läks menetlusse järgmine arv tartlaste taotlusi:

Kokkuvõttes said esimesel ülelinnalisel komplekteerimisel pakkumise esimese eelistuse lasteaeda 709, teise eelistuse lasteaeda 169, esimese eelistuse lähimasse lasteaeda 258, teise eelistuse lähimasse lasteaed 31  ja lapse elukohale lähimasse vaba kohta omavasse lasteaeda 158 vanemat. Kokku oli 1325 väljasaadetud pakkumisest esimese või teise eelistuse lasteaedu 878.

Teine ülelinnaline komplekteerimine toimub 30. aprillil 2017. Vanem peab hiljemalt 15. aprilliks otsustama, kas ta loobub pakutud kohast või võtab selle vastu. Vastuvõtmiseks ei ole vaja vanemal midagi teha. Loobumisest tuleb teada anda e-keskkonnas ARNO.

Teise komplekteerimise käigus jagatakse järgmised kohad:
1) need, mille puhul on vanem loobunud pakkumisest,
2) munitsipaallastehoiukohad
3) vahepeal rühmade struktuuri muutusega kaasnenud vabad kohad.

Eelisjärjekorras jagatakse kohad pakkumisest loobujatele, kes soovivad kohta õe-venna lasteaias. Kohti saab jagada nii palju, kui lasteaias on vastavas vanuses lastele vabu kohti.


Lisainfo: Riina Voore, haridusosakonna registrite peaspetsialist (7361 449, riina.voore@raad.tartu.ee)

Viimati muudetud 28.04.2017