Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
11°

Nukitsamehe lasteaed lõpetab tegevuse

Tartu Linnavolikogu pressiteade

16. veebruar / Volikogu otsustas lõpetada lasteaia Nukitsamees tegevuse alates 31. juulist 2017, kuna lasteaia hoone ei vasta kaasaegsetele nõuetele ning lastele on võimalik tagada turvaline ja hariduslikke erivajadusi arvestav keskkond Tartu kesklinna piirkonna lasteaedades.

Tartu lasteaed Nukitsamees on mõeldud hariduslike erivajadustega lastele, kus on tasandusrühm kõnepuudega lastele, kaks arendusrühma intellektipuudega lastele ning üks pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm. Kokku on Nukitsamehe lasteaias 30 kohta.

Lasteaed tegutseb Taara puiesteel 1935. aastal ehitatud elumajas, mis on küll aja jooksul lasteasutuseks kohandatud, kuid tänapäevase õppekeskkonna ja laste vajadusi arvestavate tingimuste loomiseks tuleks hoonesse investeerida ligikaudu 700 tuhat eurot.

Nukitsamehe lasteaia kolme rühma lapsed saavad koha Akadeemia tee Kesklinna lastekeskuses, kus on valmimas juurdeehitis, ning üks rühm läheb Maarjamõisa lasteaeda.

Laste ümberpaigutamisel arvestatakse nende hariduslike erivajadustega. Lapsed lähevad uude lasteaeda koos oma rühmaga ning võimalusel oma õpetaja või õpetaja abiga.

Nukitsamehe lasteaia sulgemine on läbi arutatud kõigi asjast puudutatud lasteasutuste hoolekogudega.

Lisainfo:
abilinnapea Tiia Teppan, 736 1223, 527 0122
hariduskomisjoni esimees Piret Uluots, 552 4734

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 22.01.2018