Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukava ja eelarvestrateegia ootavad tartlaste ettepanekuid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kesklinn Foto: Tiit Grihin

1. juuli / Alates 3. juulist 2017 on avalikul väljapanekul Tartu arengukava aastateks 2018–2025 ja eelarvestrateegia 2018–2021.

Tartu järgmise kaheksa aasta arenguplaanide kohta saab arvamust avaldada kuni 10. septembrini.

Eelmise aasta veebruaris alustatud uue arengukava koostamise protsessis on osalenud paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu heast arengust huvitatud linlased.

Arengukava peaeesmärgid on parandada linlaste elukvaliteeti ja muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele. Hariduse valdkonnas on eelolevate aastate prioriteetideks munitsipaalharidusasutuste kaasajastamine, nüüdisaegse õpikäsituse juurutamine ja hariduse kättesaadavuse parandamine. Ettevõtluse elavdamisel on prioriteetseteks teemadeks töökohtade loomise soodustamine, talentide meelitamine Tartusse ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine. Turismi  arendamisel on oluline Tartu kui targa linna kuvandi arendamine ja "Teistmoodi Tartu" kontseptsiooni väljatöötamine. Elukeskkonna kujundamisel pööratakse rohkem tähelepanu kesklinna elavdamisele, sidusa rohe- ja puhkealade võrgustiku loomisele ning keskkonnasäästliku ühistranspordi ja sujuva kergliiklusvõrgustiku väljaarendamisele. Hoolekande ja tervishoiu valdkonnas on prioriteetideks tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine, sotsiaalprobleemide ennetamine ning elukvaliteeti parandavate teenuste kättesaadavus abivajajatele. Kultuuri valdkonnas pingutatakse selle nimel, et saada aastal 2024 Euroopa kultuuripealinnaks.

Konkreetseid tegevusi ja rahastusplaane käsitletakse eelarvestrateegias, mis on esmakordselt esitatud arengukava peatükina. Järgmise nelja aasta eelarvestrateegia prioriteedid on investeeringud haridusse, eelkõige koolihoonetesse, elamumajandusse ning liiklemisvõimaluste parandamisse.

Tartu linna arengukava on avalikul väljapanekul 3. juulist kuni 10. septembrini 2017 ning sellega saab tutvuda Tartu linna veebilehel. Arvamused ja ettepanekud palutakse saata hiljemalt 10. septembriks e-posti aadressil Lpmko@raad.tartu.ee või tavapostiga Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale (Raekoja plats 3, 51003 Tartu).

Lisainfo: abilinnapea Jarno Laur, 736 1224, 516 7879

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 27.11.2017