Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
13°

Tartu Linnavolikogu istungil

Tartu Linnavolikogu pressiteade

16. veebruar /

Maarjamõisa ja Pääsupesa lasteaia hooned lähevad remonti

Volikogu otsustas osaleda Maarjamõisa lasteaia ja Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimise projektides, mis esitatakse rahastamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Raha on võimalik saada Euroopa Liidu heitmekaubanduse tulu meetmest, millega toetatakse lasteaiahoonete energiatõhusaks muutmist ja taastuvenergia kasutuse edendamist.

Nii Pääsupesa kui Maarjamõisa lasteaia hoone on on ehitatud 1972. aastal ning suuremaid investeeringuid ei ole neisse tehtud. Majade tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka sokkel ja seinad.

Maarjamõisa lasteaias on kavas soojustada fassaad ja sokkel, rekonstrueerida küttesüsteem ja elektripaigaldis ning ehitada ventilatsioonisüsteem. Pääsupesa lasteaias lisandub neile töödele ka katuse soojustamine.

Maarjamõisa lasteaia projekti kogumaksumus on 781 tuhat, Pääsupesal 839,5 tuhat eurot, millest Tartu linn peab tasuma vastavalt 351 tuhat ja 383 tuhat eurot.

Mõlema projekti puhul tuleb linnal arvestada ka ligi 400 tuhande euro suuruse lisakuluga täiendavateks töödeks, milleks toetust ei anta, kuid mis on mõistlik hoonete tervikliku rekonstrueerimise huvides korraga ära teha, nagu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi remont, siseviimistlus jm.

Lisainfo:
abilinnapea Jaan Õunapuu, 736 1163, 517 4725
linnavarakomisjoni esimees Olev Raju, 5648 7876


Detailplaneeringud


Volikogu võttis vastu ja suunas avalikustamisele:

  • Ravila tn 14a//14b//14c krundi detailplaneeringu. Maarjamõisa linnaosas asuval ligi 20 hektari suurusel krundil paiknevad Tartu Ülikooli füüsika, keemia ning bio- ja siiredemeditsiini instituudid, suuremas osas on ala hoonestamata. Planeeringu eesmärk on ala edasine arendamine kampuse põhimõttel ülikoolile vajalike hoonete, haljasalade ning teenindavate teede ja parklatega. Planeeritud on kuus hoonestusala, kuhu on võimalik rajada kokku 13-19 kuni kuuekorruselist hoonet, kavandatud on ka kaubandus- ja teenindushoone ning spordirajatiste krunt. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 7.-21. märtsil Tartu infokeskuses raekojas.
  • Aruküla tee 8 krundi detailplaneeringu. Planeeritav hoonestamata krunt pindalaga 22,7 tuhat ruutmeetrit asub Ülejõe linnaosas. Krunt jagatakse kaheks, korterelamumaa osale soovitakse rajada kolm korterelamut ja abihoone, teisele osale kergliikustee ja haljasala. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 8. märtsist kuni 7. aprillini Tartu infokeskuses raekojas.
  • Saekoja, Vase, Purde ja Raua tänava vahelise kvartali detailplaneeringu. Planeeritav ala pindalaga ligi 2,2 hektarit asub Karlova linnaosas. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Saekoja 24, 24a ja 26 kruntide osas üldplaneeringuga määratud maakasutuse sihtotstarvet väikeelamumaast korterelamumaaks, krundid liita ning määrata moodustatavale krundile korterelamu(te) ehitamise tingimused. Detailplaneeringu avalik väljapanek on 7. märtsist kuni 4. aprillini Tartu infokeskuses raekojas.

    Lisainfo:
    abilinnapea Jarno Laur, 736 1224, 516 7879
    arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodmaa, 503 4722

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 22.01.2018